A képviselő-testület 2011. szeptember 27-i üléséről

Összefoglaló Mágocs Város Képviselő–testületének üléséről.

Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról:

Szeptember 5–én Vázsnokon tartotta a sásdi kistérségi társulás a soron következő ülését. Ezen az ülésen több kistérségi pályázat benyújtásáról hozott döntést a társulás. Határozat született a közoktatási intézmények finanszírozásához való hozzájárulásról, melynek konkrét összege még nem ismert. Módosította a társulás a költségvetését, valamint a Hegyháti Szociális Alapellátási Központban a térítési díjak módosultak, ismertetésre került a Magyar Államkincstár általi ellenőrzés jegyzőkönyve. Megállapította a társulási tanács a családi napköziben fizetendő térítési díj összegét.

Szeptember 6–án Siófokon tartottak egy konferenciát az új vizitörvény tervezetről. A rendezvényen részt vett a polgármester a Mágocsvíz Kft. ügyvezetőjével. A vízművek jövőbeli sorsáról nem tudtak meg konkrétumokat.

Szeptember 7–én a LEADER egyesület fórumot tartott Mágocson a pályázati lehetőségekről.

Szeptember 10–én került megrendezésre a hagyományossá vált szüreti fesztivál. Ezen a rendezvényen rövid visszatekintést tettünk városunk 760 évéről, kitüntetéseket adtunk át és értékeltük a képeslap pályázatokat. A nap tűzijátékkal és az azt követő bállal ért véget.
A 2011. évi költségvetésben 300.000.- Ft lett jóváhagyva a rendezvényre. A sok–sok támogatónak köszönhetően sikerült a felmerülő kiadásokat fedezni.

Szeptember 19–én a Művelődési Házban tartották meg az ÁMK informatikai fejlesztésének támogatása pályázat projektzáróját. A TIOP–1.1.1–07/1–2008–0101 pályázaton az intézmény 7 modern tantermi csomagot – interaktív tábla, laptop, projektor, digitális palatábla – 24 multimédiás, nagy teljesítményű személyi számítógépet, szervert, szerver szoftvert, vezeték nélküli hálózatot kapott. A pályázati támogatás 13.122.000.– Ft volt.

Szeptember 21–én a Gondozási Központban 92. születésnapján köszöntöttek egy gondozott nénit.

Átruházott hatáskörben 2 temetési segélyről hozott döntést a polgármester. Szociális otthoni beutalásra nem került sor.

A képviselő-testület rendkívüli ülést nem tartott.

    Előző ülésen hozott döntések végrehajtása:

  • Augusztus 30–án a testület a két ülés közötti tájékoztatót tudomásul vette. Intézkedésre nem került sor.
  • A 2011. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és kapcsolódó rendeletmódosítást a képviselő–testület elfogadta.

A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a szociális rendelet módosításáról hozott rendeletet a következő napirendjében a testület. Az előterjesztéseket a kiadott javaslat szerint egyhangúlag elfogadták a képviselők. A rendeletek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A továbbtanulók támogatásáról szóló határozatában az érintettek az iskolalátogatási igazolás alapján folyamatosan kapják a támogatási összeget.

A Hegyháti ÁMK alapító okirata módosult. Az intézmény a módosításról a jegyzőkönyv elkészülte után értesítést kap.

A városi pályázathoz kapcsolódó hitelfelvételhez a szükséges hitelígérvényt megkaptuk, minden hiány pótolva lett. Tíz napon belül elkészítik a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokat.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok részére kiírt pályázatot Mágocs benyújtotta, hiánypótlása is megtörtént. Döntés még nem született.

A települési hulladék elhelyezéshez szükséges konténer még nem került kihelyezésre. A területet átvevő kivitelezővel még egyeztetés szükséges.

A Széchenyi utcai jobb oldali vízelvezető és járda helyreállítási munkái még nem kezdődtek el.

A vihar okozta károk helyreállításával kapcsolatosan az árajánlatok kérése folyamatban van, az érintett kérelmezők a jegyzőkönyv elkészülte után a határozat kivonatát megkapják. A biztosítótól hivatalos értesítést még nem kaptunk.

A térfigyelő kamerák elhelyezésével kapcsolatos plusz költséget vállalta a testület a következő határozatában. A kamerák felszerelése folyamatban van.

A Gondozási Központ és a Szolgáltatóház fűtésének javítása, megoldása érdekében a vállalkozótól az árajánlatot megkértük.

Zárt ülésen döntést hozott a képviselő-testület a kitüntető címek adományozásáról, valamint a képeslap pályázatok elbírálásáról. A határozat ezen része a szeptember 10–i városnapi rendezvényen került végrehajtásra.

Az ingatlan értékesítésről szóló döntések végrehajtása folyamatban van.

Határozat született arról, hogy a képviselő–testület a vásártér területet nem kívánja értékesíteni.

A vásártéri gazdasági terület közterület elnevezéséről hozott határozatot az önkormányzat, mely szerint a 896/20. hrsz.–ú terület megvásárlásával a 894. hrsz.-ú és a 899. hrsz.–ú terület között elhelyezkedő útszakaszt megnyitja, azt Vásártér útnak nevezi el. A szükséges adminisztrációs eljárásról a hivatal gondoskodik.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a képviselő–testület csatlakozik.

    A közmeghallgatást 2011. november 21–én 18:00 órakor tartja a képviselő-testület az alábbi napirenddel:

  1. az önkormányzat előző évi munkájáról tájékoztató
  2. az önkormányzat jövő évi tervei
  3. lakosság kérdései, bejelentései.

A három díjazott pályázó képeslapját 250 példányban elkészítteti a képviselő–testület.

Bruttó 550.000.– Ft összegben a Szolgáltatóházban kazáncserére kerül sor. A beérkezett 3 ajánlatból Veréb Zsolt helyi vállalkozó kapta meg a munkát.

Ingatlanvásárlási kérelemről döntött a képviselő-testület.

A testület 50.000.- Ft összegben támogatja a Mágocs Kulturális Életéért Egyesületet, a civil szervezetek részére elkülönített keret terhére.