Bokréta Óvoda

magocsi_bokreta_ovoda

Cím: 7342 Mágocs, Szabadság u. 7.
Telefon: +36 72/451–122
Telefon: +36 20/293-9511
OM: 202111
E-mail: ovoda@magocs.hu
Web: bokreta-ovoda.hu
Vezető: Simonics Alajosné
Letölthető dokumentumok:
Értékelési Rendszer
100 év 1001 emléke (könyv)
Éves beszámoló 2017-2018
Házirend 2018-2019
Közzétételi lista 2018
Munkaterv 2018-2019
Nevelőmunkát segítők
Óvodai Pedagógiai Program
SZMSZ 2018-2019

Könyv: 100 év 1001 emléke

Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide.

A Mágocsi Bokréta Óvoda 2017.09.01-ig többcélú intézményként, mint egységes óvoda- bölcsőde működött Mágocs, Templom tér 2 szám alatt. Az óvoda épülete több mint 100 évvel ezelőtt lakossági összefogással eredetileg is óvodának épült. Az évek alatt számos nagyobb felújítás is történt az óvodaépületében, de a nevelés-oktatás mindig itt folyt.

Ebben a nevelési évben azonban az óvodás gyermekeknek meg kellett válniuk a megszokott óvodai környezettől. Mágocs Város Önkormányzata az óvoda felújítására és egy bölcsődei csoporttal való bővítésére „Bölcsőde kialakítása és óvoda fejlesztés Mágocs városában” elnevezéssel pályázatot nyer. A beruházás célja a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérése, ezáltal a foglalkoztatás növelése, valamint a magasabb minőségű óvodai ellátáshoz való jobb hozzáférés, átfogó célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a hozzáférhetőség területi különbségei csökkenjenek, és hogy a hátrányos helyzetű lakosok számára is hozzáférhetővé váljanak a munkaerő piacra való visszatérés esélyei. Az új bölcsődei szárny az óvoda épületéhez, de attól teljesen független működésű 233m2 alapterületű és 14 férőhelyes lesz.

Átmeneti óvodánk megkezdte működését a Mágocs, Szabadság u. 7 szám alatt. Az intézmény neve, címe és feladatellátása is módosult ezért szabályozó dokumentumainkat módosítottuk.

Itt is négy óvodai csoportot működtetünk. Intézményünk fenntartója a Mágocsi Óvodafenntartó Társulás, melyet Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás önkormányzata működtet.

Óvodánkban jelenleg, 2018. 10. 01-én a kilenc pedagógus álláshelyen hét óvodapedagógus dolgozik. A pedagógusok munkáját négy dajka és egy pedagógiai asszisztens segíti.

A gyermeklétszámról: Óvodánkban a 2018 október elsején 80 gyerek volt. Ez 80 %-os férőhely kihasználtságot jelent, amit az év végére várhatóan 85 fős létszámmal, 82 %-ra tudunk feljavítani. Az előző évhez képest a létszám jelentősen nem változott. Ebben a nevelési évben várhatóan 20 tanköteles korú gyermek kezdi meg az iskolát. Természetesen bízunk abban, hogy a felújított óvoda és új bölcsőde hatására a gyermeklétszámban pozitív változás következik be.

A gyerekek kor szerinti eloszlása a következő:

Csoport neve Életkor Létszám
Napraforgó Kis csoport (2,5 – 3 évesek) 17 fő
Pitypang Kis- középső csoport (3 – 4 évesek) 19 fő
Levendula Középső csoport (4-5 évesek) 22 fő
Pipitér Nagy csoport (5-7 évesek) 22 fő
Összesen 80 fő

 

A nemek eloszlása szerint az arány a fiúk javára billen, hiszen 32 lány óvodásunk van, ami csak 40 %.

Óvodásaink 15 %-a hátrányos helyzetű, 9 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. 25 óvodás veszélyeztetett gyermekként van nyilvántartva. Ezek még mindig magas arányszámok, melyek mutatják az óvoda felvételi körzetében élő családok nehéz anyagi helyzetét, alacsony iskolázottságukat, rossz lakáskörülményeiket. Ezért szoros együttműködést ápolunk a családsegítő szolgálat képviselőivel, a védőnői szolgálat szakembereivel. Az együttműködés célja, hogy támogassuk a családokat, szülőket a gyermekek jogainak érvényesítése és a szülők kötelességeinek betartása érdekében.

Óvodánk nagyon jó adottságokkal és feltételekkel rendelkezik, hogy a pedagógiai programunkban megfogalmazott céljainkat el tudjuk érni. Mindent elkövetünk, hogy a feltételek tovább javuljanak és bővüljenek.

Óvodánkban jelenleg négy szakvizsgázott pedagógus van. A 2020-as minősítő vizsgára pedig két kolléga kíván jelentkezni.

Óvodánkban mindig fontosnak tartottuk és minden lehetőséget kihasználtunk, hogy az óvodapedagógusok minden olyan továbbképzést elvégezhessenek, ami az intézmény innovációját, feladatainak megvalósítását, fejlődését segíti. Pedagógushiány miatt az óvodai nevelés biztosítása jelenleg nem teszi lehetővé a gyakori továbbképzésen való részvételt, de belső képzéssel, hospitációkkal, esetmegbeszélésekkel segítjük egymás pedagógiai munkáját. Három kollégánk vesz részt ebben a nevelési évben a Veronika Zeneprojekt akreditált továbbképzésén, amely elősegíti az innovációs tevékenységet óvodánkban, segíti szakmai megújulásunkat.

Nevelőtestületünk innovatív hozzáállását az is fémjelzi, hogy a TÁMOP-3.1.4 pályázat keretében bevezetett kompetencia alapú óvodai nevelést a mai napig fenntartja

Óvodánkban német nemzetiségi nevelés folyik minden csoportban, mely szolgálja az óvodáskori gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a kisebbség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és ápolását, a gyermekek identitás tudatának erősítését. A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a társadalmi integráció lehetőségét. Fontos feladatunk a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a városban működő Német Egyesülettel való kapcsolat ápolása. Gyermekeinkkel részt veszünk programjaikon, ők pedig évente több alkalommal támogatják az óvodát vizuális eszközökkel.