Meghívó képviselő-testületi ülésre (2018. február)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 27-én (kedden) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  ? Beszámoló
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Tájékoztató
 3. Mágocs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése (II. forduló)
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Előterjesztés,? Tervezet,? Stabilitás, ? Mellékletek
 4. Alpolgármesteri, képviselői és bizottsági tiszteletdíjak
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Előterjesztés
 5. A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Előterjesztés
 6. Szociális lakásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Tervezet
 7. 2017. évi belső ellenőrzési jelentések
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Belső ellenőrzési jelentés
 8. 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Előterjesztés
 9. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
 10. Pályázati bíráló bizottság tagjainak megválasztása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Előterjesztés
 11. Ajánlat ingatlan megvásárlására
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Előterjesztés
 12. Szabadság utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Előterjesztés

Mágocs, 2018. február 22.

Hőnig Mária sk.
polgármester

Skip to content