Nemzetiségi Önkormányzatok

Mágocsra az 1700-as évektől több hullámban jelentős németajkú népesség települt be. Az eredetileg 78%-ban németajkú lakosság tulajdonképpen a második világháborúig megtartotta összetételét.

A feljegyzések szerint Mágocs 3703 fős lakosságának nemzetiségi összetétele 1941-ben az alábbiak szerint alakult:

  • anyanyelv szerint: német 76,61%, zsidó 2,84%, magyar 15,74%, cigány 4,7, szláv 0,11%;
  • nemzetiség szerint: német 66%, magyar 34%.

A második világháborút követő lakosságcsere során 1800 németet üldöztek ki a községből, helyükre pedig 600 főt telepítettek be a felvidékről, illetve 106 családot Kiskundorozsmáról.

A két nagyobb jelenlévő nemzetiség a német és a roma, amelyek a településen kisebbségi önkormányzattal is rendelkeznek, illetve ápolják hagyományaikat.

A 2001-es népszámlálási adatok szerint a településen a nemzetiséghez, kulturális értékhez, hagyományhoz kötődés, illetve az anyanyelv, a családi, baráti közösségben beszélt nyelv alapján a válaszadók 86%-a magyarnak, 8%-a németnek, míg 4,5%-a cigánynak vallja magát. A maradék 0,5%-ot a lengyel, szlovák, szerb, horvát és ukrán nemzetiséghez tartozók teszik ki.

Skip to content