Díszpolgárok

Balatoni Mátyás (1918. április 18. – 2017. március 14.)
adományozás éve: 2001
Balatoni Mátyás

A mágocsi gyermekként fölcseperedett Balatoni Mátyást már kamaszkorában Ausztriában taníttatták, később Pécsett teológiát, a Budapesti Pázmány Péter egyetemen pedig angolt, németet és latint tanult. A háború után csak nehezen indult el a pályája. 1956 után egy évre bebörtönözték. Később Mágocson világi és egyházi kórusa is volt. Kodály Zoltán egy látogatása alkalmával, elsőként a mágocsiaknak engedte, hogy fölvegyék a nevét, így ez az ország első Kodály-kórusa. Egyházzenei vonalon Balatoni Mátyás már a háború alatt megalapozta későbbi sikereit. Szerzeményei között szám szerint öt Áve Mária című mű szerepel. Az 1940–ben írottal 1993–ban Németországban, az 1955–ben írottal pedig 2000-ben Moszkvában szerezte meg félszáz hasonló pályamű közül az első helyet.

A mágocsi millenniumi ünnepségen átvett okmány felsorolja a helyben egyszerűen csak Matyi bácsinak szólított egyházzenész felsorolhatatlan érdemeit. Köztük a két évtizedes községi templomi kántori, orgonistai szolgálat, a kórus, az ének- és zenekultúra terén a Kodály által is méltányolt tevékenysége egyaránt szerepel. Küzdelmes élete újabb színtere később a pécsi Székesegyház lett, ahol Halász Bélával együtt szolgáltak orgonistaként. Közben megszületett egy seregnyi mű, a Mágocsi induló, az utóbbi idők hazai kóruséletében nagy port fölkavart Millenniumi Himnusz és a Millenniumi Induló.

Sziveri Mátyásné (1945. február 9. – 2014. július 30.)
adományozás éve: 2001

Teufel Ferenc (1926. március 21. – 2016. november 18.)
adományozás éve: 2007