TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003

Infoblokk_aloldalA kedvezményezett neve: Mágocs Város Önkormányzata
A projekt címe: „Élhetőbb lakókörnyezetünkért” Mágocson
Szerződött támogatás összege: 200 512 116 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2017. 07. 01.

Projekt fizikai megvalósítási határideje: 2019.12.01.

Projektmegvalósítás befejezési dátuma: 2021.05.20.

Fenntartási időszak: 2021.05.08.-2026.05.07.

Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003

Letölthető anyagok:

MEGHÍVÓ – Lakosság fórum (2019. március 4.)

Integrált Településfejlesztési Stratégia (Mágocs) [13.0 MB]
ITS – Megalapozó vizsgálat [5.5 MB]
Településfejlesztési Koncepció (Mágocs) [2.0 MB]
Közösségi Beavatkozási Terv [3.1 MB]
Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló önkormányzati rendelet
Pályázati felhívás

Projekt leírása:

Támogatási szerződés száma: TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003
Kedvezményezett: Mágocs Város Önkormányzata

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt megvalósításával Mágocs Város Önkormányzata a település leromlott városi területeinek rehabilitációját és az ott élő lakosság felzárkózását kívánja elősegíteni. A projekt szorosan kapcsolódik a TOP-5.2.1-15 konstrukció keretében végezett fejlesztéshez, melynek célja Mágocs település területén a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja.

A projekt keretében olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósításra kerül sor, melyek Mágocs város területén a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztett városrészek lakófunkcióját erősítik, a meglévő funkcióit bővítik, fejlesztik, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítását célozzák.

A projekt keretében tervezett konkrét tevékenységek:

  1. A lakóházakhoz és a közösségi tér megközelítéséhez szilárd burkolatú, gyalogos és gépjármű közlekedésre alkalmas útvonal kialakítása a csapadékvíz elvezetést is biztosítva a Dombóvári út melletti 803 hrsz. úton, mely önkormányzati közút.
  2. A Dombóvári út mellett található szegregált lakóterületektől a városközpont felé biztonságos gyalogos közlekedésre alkalmas gyalogjárda építése (842/1 és 799 hrsz.), a járda megépítéséhez szükséges tereprendezési munkálatok elvégzése, ezzel a balesetveszély csökkentése.
  3. A városközpontban található intézmények akadálymentes megközelíthetőségének kialakítása, a Szabadság utca nyugati oldalán a található járda (958/1 hrsz. ) elbontásával és új járda, támfal és lépcső építésével, oly módon, hogy a Szociális Gondozási Központ, Könyvtár akadálymentesen megközelíthetővé váljon gyalogosan is.
  4. A Széchenyi utcában a balesetveszélyes járdaszakasz biztonságossá tétele, ehhez szükséges felújítási munkálatok, a támfalként is működő árok burkolása, ezen keresztül a városközpontban működő szolgáltatások könnyebb elérhetőségének biztosítása.
  5. A Dombóvári út 800 és 801 hrsz. terület (korábban roma telep) tereprendezése, a telken található romos, életveszélyes építménynek, épületmaradványokat elbontása, a gondozatlan zöld terület tereprendezése, a felhalmozódott hulladék elszállítása. A terület rendezése után szabadidős zöldfelület kialakítása, füvesítés, fák ültetése, nyitott közösségi tér kialakítása, tűzrakóhely, ülőhelyek, asztalok stb. elhelyezésével.
  6. Mágocs város integrált lakókörnyezetében 2 db lakóingatlan, valamint egy építési telek megvásárlása és felújítása, annak érdekében, hogy energiatakarékos, komfortos szociális bérlakások kerüljenek kialakításra, melyekbe a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területen élők költözne be, ezzel csökkentve a szegregált területek népességszámát.
  7. A szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeken a közbiztonság javítása érdekében szükséges térfigyelő eszközök elhelyezése, a korábban telepített térfigyelő rendszer közbiztonságot növelő hatásának tapasztalatai alapján. A képrögzítő berendezés az önkormányzat épületében kerül elhelyezésre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
Skip to content