TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001

Infoblokk_aloldalA kedvezményezett neve: Mágocs Város Önkormányzata
A projekt címe: „Gépjárműbeszerzés a Mágocsi Szociális Gondozási Központ részére.”
Szerződött támogatás összege: 11.913.984 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2018.02.01.
Projekt tervezett befejezése: 2018.06.30.
Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001

 

 

Projekt leírása:

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001
Kedvezményezett: Mágocs Város Önkormányzata

A projekt Mágocs Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner együttműködésében valósul meg.
A fejlesztendő intézmény Mágocs Város Önkormányzata tulajdonában álló és fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs. A projekt keretében a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és család- és gyermekjóléti szolgálat szociális alapszolgáltatások fejlesztésére kerül sor. Az ellátási terület Mágocs város, Mekényes, Nagyhajmás és Alsómocsolád községek közigazgatási területe. A Szociális Gondozási Központ és Konyha integrált formában nyújt alap- és szakosított szociális ellátásokat Mágocs város és a környező települések lakossága számára. Az Intézmény rendkívüli jelentőséggel bír a települések mindennapjaiban. Fontosságát komplexitása adja, mivel a különböző szolgáltatások egymásra épülése és az intézményen belüli átjárhatósága megkönnyíti a településeken lakóknak a szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
A fejlesztés céljai illeszkednek a pályázati Felhívás azon szándékához, mely a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások jobb elérhetőségét és a már működő ellátások infrastrukturális fejlesztését célozza. A projekt célja a Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatások színvonalának fejlesztése 1 darab mikrobusz és 3 darab elektromos kerékpár beszerzésével.
A projekt közvetett célcsoportját az ellátási területen élő lakosság jelenti. Ezen belül is a szolgáltatásokat potenciálisan igénybe vevők köre és azok hozzátartozói. A közvetett célcsoport teljes létszáma Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás és Alsómocsolád települések lakosságszáma, vagyis 3316 fő .
A közvetlen célcsoport a jelenleg ellátásban részesülők és az intézmény dolgozóinak sokaságából áll. Az ellátásban részesülők csoportja tovább bontható a biztosított szociális ellátási típusok szerint tekintettel arra, hogy minden ellátás a lakosság valamely különleges tulajdonsággal rendelkező csoportját célozza meg.
A fejlesztés elvárt eredménye az ellátás hatékonyságának növelése, a gondozottak szükségleteinek (napi utazás, szakrendelésre szállítás, ebéd kiszállítás, krízis helyzetben költöztetés) történő eredményesebb megfelelés. Összességében az ellátás minőségének javítása.

Skip to content