Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mágocs

Cím: 7342 Mágocs, Szabadság u. 7.
Telefon: +36 72/451–128
Fax: +36 72/560–088
E-mail: amk@altisk-magocs.edu.hu
Web: www.magocsiskola.hu
Főigazgató: 

A Mágocsi Általános Iskola 2009. augusztus 1–jétől a HIT gesztorintézménye, Mágocson kívül Alsómocsoládról, Mekényesről és Nagyhajmásról fogadja a tanulókat.

A HIT a Hegyháti Intézményi Társulás mozaikszava, és az itt tanító pedagógusok vezéreszméje is egyúttal. Hinni a munkánk eredményességében, abban, hogy a napi erőfeszítéseknek van értelme, hiszen a legfontosabb „munkaeszközzel” mi dolgozunk. Ez pedig a GYERMEK, csupa nagybetűvel. Ő a jövő záloga, a családok, a városunk, az országunk igazi értelme, a jövő, aki minden pénzt és fáradozást megér.

Az iskola épülete 25 éve áll, de ma is korszerűnek mondható. A 15 osztálytermen kívül jól felszerelt fizikai–kémiai előadó, technikai–, számítástechnikai terem, tornaterem található. Az önálló iskolai konyhában 400 emberre főznek, amihez egy tágas ebédlő tartozik. A városi könyvtárral egy intézmény vagyunk, amit közelsége miatt az oktatásban jól tudunk hasznosítani. A gyógytestnevelésre és fejlesztésre szoruló tanulókat külön termekben foglalkoztatjuk. A tágas udvarunk tavasztól őszig gyönyörű, ez az itteni lelkes technikai dolgozók munkájának eredménye.

Az iskolánkban első osztálytól kezdve német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, heti 5 órában. Sikeres németországi iskolakapcsolattal rendelkezünk. A helyi Német Egyesülettel és Kisebbségi Önkormányzattal szoros kapcsolatot ápolunk, amiből az érdeklődő tanulóink sokat profitálnak.

A számítástechnikai oktatás az ötödik osztálytól kezdve, órarendbe építve folyik. Matematikából, magyarból és német tantárgyból a nagy létszámú osztályokban csoportbontásban tanítunk. Ez a tehetséggondozást és felzárkóztatást egyszerre szolgálja. Az ötödik osztályban kompetenciaalapú oktatás indult.

A szabadidő eltöltésének egyik preferált területe a sport, amely széles skálán mozog az iskolában. Az atlétika, a kézilabda stb. mellett kiemelkedőek a fociban elért eredmények. Fegyelemre, együttműködésre, a kudarcok elviselésére, a sikerek feldolgozására nevelik a sokszor magatartási problémákkal küzdő tanulóinkat.

A művészeti nevelés a tanórákon kívül a zeneiskolában valósul meg.

A Diákönkormányzat programjai a diákok mindennapi életét színesítik (színház, diszkó, korcsolyázás stb.).

Iskolánk szoros kapcsolatot tart fenn a helyi önkormányzattal, az óvodákkal, a helyi CKÖ vezetőjével, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a szülői munkaközösséggel.

Iskolapszichológus, logopédus és tapasztalt gyógypedagógusok segítik az iskolai munkát.

A Hit mellett a kereszténység másik két fontos szavát is magunkénak érezzük. A REMÉNY–t, hogy megvalósul Széchenyi István elképzelése: „Egy nemzet ereje, a kiművelt emberfők sokaságában rejlik”. A SZERETET–et, ami a munkánk során erőt, kitartást ad ehhez a sokszor áldozatos munkához.

Skip to content