Meghívó Képviselő-testületi ülésre (2018. augusztus 21.)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 21-én (kedden) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Beszámoló
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Tájékoztató
 3. Mágocsi Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
  Megállapodás, ? Módosító okirat
 4. “Unokáink és Gyermekeink Egészségéért Közalapítvány” alapítvánnyá alakítása
  Előadó: Jónás István aljegyző
  Előterjesztés
 5. Gyepmesteri körzethez csatlakozás kezdeményezése
  Előadó: Jónás István aljegyző
  Előterjesztés
 6. EFOP-1.5.3-16-2017-00070 “Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben” című projekt keretében “Futópálya felújítása” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Előterjesztés
 7. Garázs kialakítása az önkormányzati tulajdonban lévő járműveknek (kisbusz, traktor)
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
 8. Labdarúgópálya építési lehetőség Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretében
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Pályázati felhívás
 9. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

ZÁRT ÜLÉSEN:

 1. Javaslat “Mágocs Városért” kitüntető cím adományozására
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Mágocs, 2018. augusztus 15.

Hőnig Mária sk.
polgármester

Skip to content