Meghívó Képviselő-testületi ülésre (2018. december 18.)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 18-án (kedden) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Beszámoló
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Tájékoztató
 3. Pannon Televízió ajánlata
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Ajánlat
 4. Mezőföldvíz Kft. előterjesztése a törzstőke emeléséről
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Törzstőke emelése ❖ 1. jóváhagyott GFT ❖ 2. jóváhagyott GFT
 5. Mágocsi Római Katolikus Plébánia kérelme
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Kérelem
 6. Közterület elnevezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Előterjesztés (zártkerti terület átnevezése)
 7. Mágocs Dózsa utca 9. szám alatti ingatlan értékesítése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Előterjesztés (ingatlan értékesítése)
 8. Defibrillátor beszerzésre érkezett ajánlatok
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Árajánlatok
 9. 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Munkaterv
 10. Hitelfelvétel kezdeményezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Előterjesztés (hitelfelvétel)
 11. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)

Mágocs, 2018. december 13.

Hőnig Mária sk.
polgármester

Skip to content