Közhírré tétel (2019-03-12)

A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője közhírré teszi az alábbi hirdetményt a Mágocs 063/23 hrsz-ú ingatlanon létesítendő baromfitelep egységes környezethasználati eljárásáról szóló közlemény kiegészítéséről.

marx_190312173224_0001