Óvodai, bölcsődei beiratkozás 2019/2020 tanévre

 ovi_fejléc_v2

HIRDETMÉNY

Mágocsi Bokréta Óvoda

Óvodai, bölcsődei beiratkozás 2019/2020 nevelési évre

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai, bölcsődei beiratkozás

időpontja: 2019. április 23.-26. délelőtt 8 órától- 16 óráig

helye: 7342 Mágocs, Szabadság utca 7, vezetői iroda

 

Az óvodába azok a gyermekek vehetők fel, akik 2019. szeptember 01. és 2020. május 31. között

  • betöltik a harmadik életévüket
  • felvehetők azok is, akik betöltik a két és fél éves korukat

Német nemzetiségi nevelést biztosító óvodánk felveszi a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

A 2019-2020-as nevelési évre a 2016.augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az e határnapig született gyermekek 2019.szeptember 1-től óvodakötelesek.

 

A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

Az óvoda és bölcsőde felvételi körzete: Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás

Az óvodai, bölcsőde felvételhez az alábbi iratok szükségesek:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító, annak hiányában anyakönyvi kivonat, a gyermek lakcímkártyája és TAJ kártyája
  • A szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
  • Az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok– ételallergia
  • Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
  • Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum

 

Sok szeretettel várjuk megújult, gyönyörű környezetben a leendő bölcsiseket, ovisokat:

Gondozó nénik, Óvó nénik, Dajka nénik

Skip to content