Tájékoztató szociális tűzifa támogatás igényléséről

Letölthető részletes tájékoztató: Letöltés (pdf)

Letölthető kérelem: Letöltés (pdf)  Letöltés (szerkeszthető -docx)

TÁJÉKOZTATÓ

szociális tűzifa igényléséről

 

Mágocs Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a belügyminiszter pályázati felhívására települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényélése céljából. A belügyminiszter 2020. szeptember 22-én támogató döntést hozott, így Mágocs Város Önkormányzata

220 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást.

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, szociális célú tüzelőanyagot (tűzifát) biztosít rászoruló személyeknek.

A kérelem benyújtásának feltétele nincs, a kérelmet bárki benyújthatja, aki tűzifával fűthető ingatlanban él.

A kérelmeket

2020. október 5. napjától 2020. november 4. napjáig

lehet benyújtani a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban.

A kérelem elbírálását segíti, ha a jövedelemről szóló nyilatkozatot („zöld vonalas” nyugdíj igazolás), illetve az aktív korúak ellátására, időskorúak ellátására való jogosultságról szóló határozat másolatát csatolják, vagy az iratot a kérelem benyújtásakor bemutatják. 

A határidő elmulasztása jogvesztő.

 A kérelmeket legkésőbb a benyújtásra nyitva álló határidő utolsó napját követő 30 napon belül – azaz 2020. december 4. napjáig- a Humán Bizottság bírálja el.

  A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tüzelőanyag házhoz-szállításáról legkésőbb 2021. február 15. napjáig az önkormányzat a Mágocs Városgazdálkodási Kft. közreműködésével, térítésmentesen gondoskodik.

 A kérelem nyomtatvány a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a www. magocs.hu honlapon elérhető.

További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

Mágocs, 2020. október 2.

Bogyayné Gál Tünde

polgármester

Skip to content