Tájékoztató a vendéglátó üzleteket érintő aktuális feladatokról

TÁJÉKOZTATÓ

a vendéglátó üzleteket érintő aktuális feladatokról

 

1.) NTAK regisztráció, adatszolgáltatási kötelezettség és vendéglátó szoftver

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI törvény 2021. július 1. napjától hatályos módosítása a vendéglátó üzletek esetében is 2021. november 1-től kezdődően bevezette a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál történő regisztrációs és adatszolgáltatási, valamint az adatszolgáltatás teljesítéséhez megfelelő vendéglátó szoftver alkalmazásának kötelezettségét.

Annak a vendéglátó üzletnek az üzemeltetője,

  • aki 2021. november 1-jén már ellátja a vendéglátó tevékenységet, vagy
  • aki tevékenységét 2021. november 1-jét követően kezdi meg,

a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles.

A vendéglátó üzlet üzemeltetője a Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő olyan vendéglátó szoftvert köteles alkalmazni, amely alkalmas arra, hogy a Kormány rendeletében meghatározott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére továbbítsa.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapja, amelyen keresztül a regisztráció elvégezhető, illetve minden kapcsolódó információ közzétételre kerül:

https://info.ntak.hu/

További hasznos információt találhatnak a Magyar Turisztikai Ügynökség honlapján:

https://mtu.gov.hu/cikkek/ntak-1492

Az NTAK regisztrációs kötelezettség vonatkozik

  • szálláshely-szolgáltatókra (2019. május 1. napjától)
  • vendéglátó üzletek üzemeltetőire, (2021. november 1. napjától)
  • turisztikai attrakciók üzemeltetőire. (2021. november 1. napjától

Kérem Önöket, hogy a regisztrációs kötelezettségüket a jogszabály előírása szerint 2021. november 1. napjával szíveskedjenek megkezdeni.

(A regisztrációra 2016. évi CLVI törvény 9/C. § (1) bekezdése és 12/A.§ (2) bekezdése 2021. november 1. napjától kezdődően 5 napos határidőt biztosít!)

A NTAK üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez kapcsolódó regisztrációs számot ad. A regisztrációs számot legyenek szívesek Hivatalunkhoz bejelenteni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jogszabály szerint az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától kötelesek a vendéglátó üzletek.

 A jövő évben az NTAK regisztráció meglétét és 2022. július 1. után az adatszolgáltatás teljesítését minden vendéglátó üzlet esetében ellenőrizni kell. Amennyiben a regisztráció nem történik meg, vagy az adatszolgáltatást nem teljesítik, szankciót kell alkalmazni.

2.) Vendéglátó üzlettípus bejelentése

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 31. § szerint „A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.”

A Korm. rendelet 27. § (11) bekezdése ellenőrzési kötelezettséget és szankciót is bevezetett:

A jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja.”

 

A vendéglátó üzlettípus bejelentésével kapcsolatos tájékoztató és bejelentés-minta az alábbi linken megtekinthető és letölthető:

https://www.magocs.hu/index.php/letoltheto-nyomtatvanyok/

 

A bejelentés határideje 2021. március 31. napja volt, ezért aki még esetleg nem teljesítette, kérem szíveskedjen mielőbb bepótolni!

A vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról szóló részletesebb tájékoztató a mellékletben olvasható.

Mágocs, 2021. október 5.

dr. Morvay Klaudia jegyző

Letölthető részletes tájékoztatás – pdf

Skip to content