Jelentkezzen szavazatszámláló bizottsági tagnak!

Felhívás – pdf         Adatlap -pdf      Összeférhetetlenségi nyilakozat – pdf

FELHÍVÁS

2022. április 3-án kerül sor a következő országgyűlési képviselők általános választására, illetve ugyanezen a napon országos népszavazásra is sor kerül. A választások lebonyolításában felelősségteljes szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak, amelyeknek elsődleges feladata, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és póttagjait a többszavazókörös település önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg az általános országgyűlési választásokat megelőzően, a szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása 4 évre szól. A tagok a megválasztásukat követően esküt tesznek.

 

Amennyiben Ön szeretne részt venni

a szavazatszámláló bizottsági munkában kérem,

jelentkezzen szavazatszámlálónak!

 

A szavazatszámláló bizottságnak, az a Mágocson lakcímmel rendelkező – a központi névjegyzékben szereplő – választópolgár lehet a tagja, akivel szemben a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény által előírt összeférhetetlenségi ok nem áll fenn:

  1. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

17.§ (2) bekezdése értelmében a választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.

18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c)  képviselő,

d) alpolgármester,

e)  jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint

h) jelölt.

(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl

a) párt tagja,

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

 

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap, illetve az összeférhetetlenségi okokról szóló nyilatkozat kitöltésével lehet jelentkezni, 2022. február 15. napjáig.

A nyilatkozatok átvehetőek a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy letölthetőek https://www.magocs.hu/index.php/tajekoztatok oldalról.

 

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján „A szavazatszámláló bizottság tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb március 14-én 16 óráig választja meg.”

A szavazatszámláló bizottságok megválasztott tagjai oktatáson vesznek részt, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

A szavazatszámláló bizottsági feladatokkal és jelentkezéssel tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetőségeken: telefonon +36 20/582-9233; e-mailben: jegyzo@magocs.hu

 

Mágocs HVI

 

 

Skip to content