Közművelődési szakember álláslehetőség

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény
Művelődési Ház

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016.05.01. – 2018.07.31. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a Művelődési Ház rendezvényeinek a megszervezése, a programok tervezése, forgatókönyvének elkészítése, a tájékoztatási, a hirdetési munka megszervezése, a rendezvény lebonyolítása. Szakmai terveivel pályázatokon vesz részt. Kapcsolatot tart a külső igénybe vevőkkel. Tájékozódik a helyi társadalom kulturális, hagyományőrző kezdeményezéseiről, az ágazat szakmai stratégiájáról.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltétele:

 • Főiskola, andragógia / népművelő / művelődésszervező,
 • Szakmai – legalább 1-3 év – tapasztalat,
 • Felhasználói szintű internetes alkalmazások,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány
 • Angol vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Szervezőkészség,
 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Problémamegoldó készség,
 • Jó szintű kapcsolatteremtő készség,
 • Precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés igazolása
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.
 • Szakmai elképzelésének bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schottné Gloiber Ida intézményvezető nyújt, a +36 (72) 451-112 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény címére történő megküldésében (7342 Mágocs, Szabadság u. 7.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számok: 10/2016, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.
 • Elektronikus úton Schottné Gloiber Ida intézményvezető részére a magocskonyvtar@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázók személyes meghallgatása után dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • VTV Mágocs – 2016. március 21.
 • www.magocs.hu – 2016. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

Skip to content