Kitüntetettek

ÉV NÉV ÉRDEM
2011 1) Strasszer Jakabné Oktatás, közösségi munka
2) Jágerné Sterner Enikő Egyházi nevelés terén végzett munka, színjátszó kör megalapítása és vezetése
3) ✝ Dr. Czinege Imre Az elmúlt 20 év történéseit összefoglaló könyv elkészítése, több évtizedes közéleti szereplés
2012 1) Hartung Zoltán Trianoni emlékmű elkészítése
2) Johann Meyer Úr Magnet Kft. megalapítása
3) † Vincze Antalné Szociális Gondozási Központ megalapítása
2014 1) ✝ Strasszer Jakab Társadalmi munka, anyagi- és pénzbeni támogatás
2) Kusztor Csaba Sportéletben elért példaértékű, magas színvonalú munka
3) Ruppel Imre Városi szobrok, emlékművek, díszek elkészítése, felújítása
2015 1) Hausmann Ágnes Példamutató szervező tevékenység, adománygyűjtés
2) Bauer Ákos Sportban való jeleskedés, nemzetközi kötélugró bajnokságok

3) Jánó Dezsőné


4) Nyugdíjas Egyesület Mágocs Nyugdíjas Énekkara

Oktatás-nevelés terén és a közösségekért végzett munka


Énekkar fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából és településünk hírnevét öregbítő munkásságáért

2016 1) Dr. Gyimesi László Mágocson végzett gyógyító tevékenység, gyermekgyógyász munka
2) Szalai Dezsőné Humánus és önzetlen tevékenykedés Mágocs Jövőjéért Közalapítványban
3) Mihályi József Tanári és polgárőri munka
2017 1) Gojákné Sziveri Helga Oktató-nevelő és kulturális téren végzett munka
2018 1) Spanbergerné Laczkó Ivetta Közéletben végzett önkéntes munkájáért, társadalmi szerepvállalásáért, aktív közreműködéséért, valamint térségünk gyermekeiért a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sásdi Tagintézménye pedagógusaként végzett logopédiai oktató-nevelő munkájáért
2020 1) Soós Ferencné Mágocs Jövőjéért Közalapítványban végzett tevékenységéért, a mágocsi nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és rendezvények, valamint a matematika oktatás területén végzett ösztönző támogatásáért
2) Sterner András Kiemelkedő szorgalmáért, országos és nemzetközi zenei versenyeken elért kimagasló eredményeiért, mágocsi zenei és kulturális életben tanúsított példamutató részvétel

2022.                        1./ Esch Tamásné                                                                   Mágocs kulturális és zenei életében, a zeneoktatásban betöltött szerepéért, a különböző mágocsi kórusok színvonalas felkészítésében,

vezetésében vállalt önkéntes és áldozatos munkásságáért.

Skip to content