Kitüntetettek

ÉV NÉV ÉRDEM
2011 1) Strasszer Jakabné Oktatás, közösségi munka
  2) Jágerné Sterner Enikő Egyházi nevelés terén végzett munka, színjátszó kör megalapítása és vezetése
  3) ✝ Dr. Czinege Imre Az elmúlt 20 év történéseit összefoglaló könyv elkészítése, több évtizedes közéleti szereplés
2012 1) Hartung Zoltán Trianoni emlékmű elkészítése
  2) Johann Meyer Úr Magnet Kft. megalapítása
  3) † Vincze Antalné Szociális Gondozási Központ megalapítása
2014 1) ✝ Strasszer Jakab Társadalmi munka, anyagi- és pénzbeni támogatás
  2) Kusztor Csaba Sportéletben elért példaértékű, magas színvonalú munka
  3) Ruppel Imre Városi szobrok, emlékművek, díszek elkészítése, felújítása
2015 1) Hausmann Ágnes Példamutató szervező tevékenység, adománygyűjtés
  2) Bauer Ákos Sportban való jeleskedés, nemzetközi kötélugró bajnokságok
  3) Jánó Dezsőné Oktatás-nevelés terén és a közösségekért végzett munka
2016 1) Dr. Gyimesi László Mágocson végzett gyógyító tevékenység, gyermekgyógyász munka
  2) Szalai Dezsőné Humánus és önzetlen tevékenykedés Mágocs Jövőjéért Közalapítványban
  3) Mihályi József Tanári és polgárőri munka
2017 1) Gojákné Sziveri Helga Oktató-nevelő és kulturális téren végzett munka
 2018  1) Spanbergerné Laczkó Ivetta  Közéletben végzett önkéntes munkájáért, társadalmi szerepvállalásáért, aktív közreműködéséért, valamint térségünk gyermekeiért a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sásdi Tagintézménye pedagógusaként végzett logopédiai oktató-nevelő munkájáért
 2020  1) Soós Ferencné  Mágocs Jövőjéért Közalapítványban végzett tevékenységéért, a matematika oktatás területén végzett ösztönző, mágocsi nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és rendezvények támogatásáért
   2) Sterner András  Kiemelkedő szorgalmáért, országos és nemzetközi zenei versenyeken elért kimagasló eredményeiért, mágocsi zenei és kulturális életben tanúsított példamutató részvételéért