Mágocs Jövőjéért Közalapítvány

Köszönet a felajánlásokért!

Címe: 7342 Mágocs, Szabadság u. 39.
Adószám: 18315055–1–02
Bankszámlaszám: 71800123–11002491

Kuratórium tagjai:

 • Elnök:
  • Szabóné Fülöp Dóra
 • Titkár:
  • dr. Morvay Klaudia
 • Tagok:
  • Szalai Dezsőné
  • Kiss Ferenc
  • Hartung Zoltánné
 • Felügyelő Bizottság:
  • Katyiné Mágocsi Eszter
  • Soós Ferencné
  • Brech József

Beszámolók:

A közalapítvány az alábbiakat tűzte ki céljául:

 • Mágocs település oktatási, szociális, közművelődési feladatai ellátásának és ezekhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosításának támogatása;
 • művészeti csoportok működésének segítése;
 • a településtörténet kutatásának, feldolgozásának folytatása, könyv alakban történő kiadása;
 • a természeti környezet védelmének segítése, szabadidőpark fenntartása;
 • a köztéri szobrok felújítása, megóvása;
 • a hátrányos helyzetűek támogatása, foglalkoztatási esélyegyenlőség elősegítése, szakmai tanfolyamok szervezésének támogatása;
 • vallási, hitéleti tevékenység segítése, egyházak támogatása tárgyi eszközeik felújításában, azok állagának megóvásban;
 • népi, nemzetiségi hagyományok ápolása, kulturális rendezvények támogatása;
 • amatőr és tömegsport támogatása;
 • helyi polgárőrség és önkéntes tűzoltóság támogatása.

Az alapítvány több esetben pályázott, mint civil szervezet például köztéri szobor felújítására, illetve játszótéri játékokra. Rendszeresen nyújt támogatást a helyi óvodának, illetve a Gondozási Központnak, illetve hozzájárul a helyi sporttevékenység és a lovas napok megszervezéséhez, iskolai tanulók jutalmazásához. A szervezet nevéhez fűződik a ki– és betelepítettek 60. évfordulójára felavatott emlékmű létesítése.

Skip to content