Tájékoztató avar és kerti hulladék égetéséről

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 2015. március 5. napjától  módosította a szabadtéri égetéssel összefüggő szabályokat.

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve, ha ezt jogszabály (önkormányzati rendelet) megengedi.

Mágocs Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelemről szóló 15/2007. (XI.05.) önkormányzati rendelete a 13. § -ban rendelkezik az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a tűzgyújtást az alábbiak szerint engedi belterületen:

Avart és kerti hulladékot csak légszáraz állapotban, jól kialakított tűzrakó-helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

– A közút tengelyétől számított 100 m-en belül növényzetet égetni tilos!

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari hulladékot (pl. műanyagok, veszélyes hulladék)

– A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen!

– Égetni belterületen, illetve a belterületi határtól 500 m-en belül csak munkanapokon délelőtt 10 órától este 18 óráig lehet.

A tüzet, tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azonnal el kell oltani.

A tüzelés színhelyén olyan eszközöket kell készenlétbe helyezni, hogy a tűz terjedése megakadályozható legyen, illetve a tüzet el lehessen oltani.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint külterületen az alábbiak szerint lehet égetni:

Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatóságnál (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ( 7627 Pécs, Engel J. u. 1. ) a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését.

A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani. A kérelem illetéke 3 000 Ft.

Egy kérelemben legfeljebb 10 hektár nagyságú terület engedélyezését lehet kérni.

Az irányított égetés szabályait ekkor is be kell tartani!

Tűzgyújtással és kerti hulladék égetésével kapcsolatos további információ a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján megtalálható, illetve további tájékoztató a 72/451-110 /14 telefonszámon kérhető.

Kérem, szíveskedjenek a kerti hulladék égetését az ismertettek szerint végezni!

Morvay Klaudia
jegyző

Skip to content