Meghívó (2016-08-16)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 16-án (kedden) 18 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 2. Mágocs Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 3. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
 4. Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 5. Mágocs Városi Sportkör 2015. évi beszámolója
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 6. Víziközmű- szolgáltatás 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási terve, valamint beruházási terve
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 7. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés

Zárt ülésen:

 1. Mágocs Városért kitüntető címre érkezett javaslatok
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Mágocs, 2016. augusztus 11.

Hőnig Mária sk.
polgármester

[Az összes csatolt dokumentum letöltése egyetlen ZIP fájlban.]

Skip to content