Meghívó (2016-11-29)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 29-én (kedden) 18 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 2. A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Letöltés
 3. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Letöltés
 4. Mágocs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének koncepciója
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 5. Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió Kft. 2017. évi költségvetés tervezete és munkaterve
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés 1, Letöltés 2, Letöltés 3
 6. Szociális Gondozási Központ kérelme konyhai dolgozói létszám emelésre
  Előadó: Hőnig Mária polgármester, Müller Nándorné intézményvezető
  Letöltés
 7. 2017. évi Beat Fesztivál tervezete
  Előadó: Schottné Gloiber Ida intézményvezető
 8. Házi segítségnyújtás feladatellátási szerződés megszűntetése és feladatellátási megállapodás módosítása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
 9. Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
 10. Natúrpark létrehozásának kezdeményezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 11. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Zárt ülésen:

 1. Sásd és Térsége Terület- é Humánfejlesztési Nonprofit Kft. támogatási kérelme támogató szolgálat üzemeltetéséhez
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
 2. Mágocsi Szociális Szövetkezet könyvelési feladatainak ellátásával kapcsolatos kérelem
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
 3. Ingatlan felajánlás
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
 4. Panaszbejelentés
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
 5. Fellebbezés települési támogatás tárgyában hozott határozat ellen
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Mágocs, 2016. november 24.

Hőnig Mária sk.
polgármester

[Az összes csatolt dokumentum letöltése egyetlen ZIP fájlban.]

Skip to content