Bölcsőde kialakítása és óvoda fejlesztés

 

javított jpg

A beruházás célja a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerő-piacra történő visszatérése, ezáltal a foglalkoztatás növelése, valamint a magasabb minőségű óvodai ellátáshoz való jobb hozzáférés. A projekt specifikus célja Mágocs városában bölcsődei ellátás biztosítása, a Bokréta óvoda épületéhez építendő szárnyban egy 14 kisgyermeket fogadó csoportszoba kialakításával a hozzá tartozó teljes körű, a jogszabályban kötelezően meghatározott eszközbeszerzéssel, 3 munkahely teremtésével, valamint, hogy az óvodai épületrész felújításával, és eszköz beszerzéssel az óvodai ellátás minőségi fejlesztése valósulhasson meg.

A projekt átfogó célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a hozzáférhetőség területi különbségei csökkenjenek, különösen ebben a fejlesztendő járásban, és hogy a hátrányos helyzetű lakosok számára is hozzáférhetővé váljanak a munkaerő piacra való visszatérést elősegítő intézmények (jelen esetben a bölcsőde) valamint, hogy megteremtésre kerüljenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés feltételei.

Az óvoda épületéhez csatlakoztatva, de attól független működésű 14 férőhelyes bölcsőde kerül kialakításra. A két épületrész közötti kapcsolatot a közlekedő jelenti, amin keresztül hozzák be az élelmet a melegítő konyhából. Az épületszárny megközelítése közterületről külön bejáraton, az óvodától elkülönülten biztosítható, ugyanígy az udvari rész is elválasztott. Az épületrész akadálymentes megközelítése biztosítható, gépjármű parkolók az óvoda előtti területen rendelkezésre állnak. A közmű-ellátottság (víz, villany, gáz, szennyvíz, kommunikáció) a telken biztosított. A bölcsődei szárny 233 m2 alapterülettel létesül, egy 64 m2-es csoportszobával, vizes blokkal, öltözővel, kiszolgáló és személyzeti helyiségekkel, levegőztető terasszal, hőellátással, akadálymentes kivitelben.

A Bokréta óvoda fenntartója a Mágocsi, Mekényesi, Alsómocsoládi és a Nagyhajmási önkormányzat. A fenntartó célja, hogy ne csak az óvodáskorú, hanem a bölcsődés korú gyermekek számára is lehetőséget biztosítson a napközbeni ellátásra, valamint, hogy magas színvonalú nevelési munkával támogassa a lakosságot. 2019. augusztus 20-án ünnepélyes keretek között a gyermekek számára is megnyílt az intézmény.

A projekt támogatottsága 100%.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017. 07. 01., a fizikai befejezés napja 2019. 06. 27.

Skip to content