Óvodapedagógus álláslehetőség a Bokréta Óvodában!

Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

4 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Három határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Egy határozott idejű 10 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7342 Mágocs, Templom tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jurisits Józsefné nyújt, a 06202939511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Jurisits Józsefné részére a ovoda@magocs.hu e-mail címen keresztül.

Személyesen: Jurisits Józsefné, Baranya megye, 7342 Mágocs, Templom tér

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Szolgálati lakást két fő számára szükség esetén biztosítunk.

Mágocs, 2017.10.09

Jurisits Józsefné
óvodavezető

Skip to content