Pályázati felhívás a város belterületi közútjainak téli üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mágocs város belterületi önkormányzati közútjainak téli üzemeltetése

 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 20-i döntésével úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, a téli üzemeltetési tervben megjelölt Mágocs belterületi helyi közutak tisztántartási feladatainak ellátására pályázatot hirdet.

 

A pályázati felhívást közzétevő adatai

Mágocs Város Önkormányzata
székhelye: 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.
kapcsolattartó neve: Dudás Zoltán
telefonszáma: 20/3901220
e-mail címe: muszak@magocs.hu

 

A pályázati felhívással érintett közutak (Mágocs)

Árpád utca Önkormányzat IV.
Barátság utca Önkormányzat IV.
Béke utca Önkormányzat IV.
Dózsa utca

(zsákutca része)

Önkormányzat IV.
Gagarin utca Önkormányzat IV.
Hunyadi utca Önkormányzat IV.
Madách utca Önkormányzat IV.
Szabadság utca (Szabadság utca 7-től Rákóczi utcai kereszteződésig tartó szakasza)  Önkormányzat III.
Vásártér Önkormányzat IV.
Vásártéri utca Önkormányzat IV.

 

A pályázat keretében elvégzendő feladat

Az előző pontban felsorolt utcák teljes hosszában a település téli üzemeltetési tervében meghatározott hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatok elvégzése. Az ajánlattevő feladata a szükséges erő és munkagépek, személyi állomány biztosítása. A felhasználásra kerülő szóróanyagokat az önkormányzat biztosítja.

 

A megkötendő szerződés időbeli hatálya

1 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés amely meghosszabbítható, 2020.-ban november 15-től, a továbbiakban évente október 15-től április 15-ig tartó rendelkezésre állással.

 

Alkalmassági feltételek

A pályázó rendelkezzen a rendelkezésre állás időtartama alatt legalább 1 db 2,5 m munkaszélességű gumiélű hóekével és a hozzá tartozó erőgéppel, 1 db érdesítő és fagyáspont csökkentő anyag szórására alkalmas eszközzel, 1 db hó szállítására alkalmas járművel, az eszközök üzemeltetéséhez személyi állománnyal, továbbá a szóróanyagok tárolására megfelelő telephellyel. Az erőforrások rendelkezésre állásáról a pályázathoz külön nyilatkozatot kell csatolni.

 

Ajánlat minimális tartalma

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő képviselője:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő elérhetősége (Telefon, e-mail):
Ajánlat tárgya (munka leírása):
Ajánlati ár:     –    fajlagos gépköltség hótolásról  (Ft/h)

  • fajlagos gépköltség sószórásról (Ft/h)
  • fajlagos rendelkezésre állási díj (Ft/hó)

Ajánlattevő ügyeleti elérhetősége:
Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról
Nyilatkozat a tevékenység végzésének jogosultságáról

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje, helye és módja, ajánlati kötöttség időtartama

Az ajánlatokat a felhívás megjelenését követő legkésőbb 10. napon belül , 2020. november 13 napján 10.00 óráig beérkezően kell benyújtani írásban személyesen vagy postai úton, zárt borítékban Mágocs Város Önkormányzatának címezve az alábbi címre:

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (Közutak téli üzemeltetése)

7342 Mágocs, Szabadság utca 39,

illetve e-mailben a muszak@magocs.hu címre megküldve.

Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

 

Ajánlatok bontása

Az ajánlatok bontása a beérkezési határidő letelte után 2020. november 13 11.00 óra.

Az ajánlatok bontásánál a pályázók személyesen, vagy meghatalmazottjuk útján részt vehetnek. Részvételi szándékot kérjük írásban az ajánlat benyújtásakor egyidejűleg jelezni szíveskedjenek.

 

Az ajánlatok értékelésének szempontjai

Az összességében legkedvezőbb ajánlati ár és az előírt feltételeknek megfelelés.

 

Az ajánlatok értékelésének határideje

Az ajánlatok benyújtási határidejétől számított 2 napon belül.

 

Az ajánlat érvényességének feltételi

Csak a beadási határidőre beérkezett, a pályázat minimális tartalmi feltételeinek megfelelő tartalmú pályázatok kerülnek értékelésre, hiánypótlási lehetőség nincs.

 

A benyújtandó dokumentumok jegyzéke

  • Ajánlat
  • Nyilatkozat az erőforrásokról
  • Nyilatkozat a tevékenység végzésének jogosultságáról

Mágocs Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a nyertes pályázó szerződéskötéskor történő elállásának estén jogosult a szerződést a soron következő helyezettel megkötni.

Mágocs Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a szerződéskötéstől elálljon.

 

Mágocs, 2020. november 3.

Skip to content