Meghívó Képivselő-testületi ülésre (2022.01.25.)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 25-én (kedd) 17:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

  1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakban hozott intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  2. Tájékoztató a pályázatokról
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  3. Mágocs Város Önkormányzat 2022. évi munkaterve
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  4. Mágocs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása- Nemzetiségi önkormányzati együttműködési megállapodás felülvizsgálata
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
  5. A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi észrevétel
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
  6. Mágocs Város Önkormányzat 2022-2025. évi belső ellenőrzési vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
  7. A polgármester illetmény és alpolgármesteri tiszteletdíj módosítása
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
  8. Polgármester szabadságolási terve
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  9. Felvételi körzetek véleményezése
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  10. MAZSIHISZ kezdeményezése
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  11. Mágocs Városgazdálkodási Kft javadalmazási szabályzata
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  12. Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos dokumentumok
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  13. Temető tulajdonjogának átvételével kapcsolatos kezdeményezés
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  14. Önerős fejlesztések
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  15. 2022. évi rendezvénynaptár
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  16. Baba-csomag kezdeményezés
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  17. Óriás betű kezdeményezés
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
  18. Egyebek
    Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Mágocs, 2022. január 18.

Bogyayné Gál Tünde
polgármester

Skip to content