Meghívó Képivselő-testületi ülésre (2022. március 29.)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 29-én (kedd) 17:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 3. A helyi közművelődési alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 4. Pályázati felhívás Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény intézményvezető munkaköre betöltésére
  Előadó: dr.Morvay Klaudia jegyző
 5. A 65174 Alsómocsolád bekötő út 0+875 km km.sz közötti szakasz kapcsán a Mágocs 44/1 és 80/1 hrsz-ú belterületi ingatlanok telekhatárrendezése után kialakuló, a valóságban országos közútként funkcionáló földrészlet térítésmentes állami tulajdonba adása
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 6. Mágocs Jövőjéért Közalapítvány kérelme az óriás betűs településnévvel kapcsolatosan
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 7. Óvodai Szülői Munkaközösség támogatási kérelme
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 8. Egyebek
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Mágocs, 2022. március 23.

Bogyayné Gál Tünde
polgármester

Skip to content