Gondozási Központ

www.idosotthonmagocs.hu

 

A Szociális Gondozási Központ története

 

Cím: 7342 Mágocs, Szabadság u. 3.–5.
Telefon: +36 72/451–102
E-mail: idosotthon.magocs@citromail.hu
Intézményvezető: Müller Nándorné
Ápolási vezető:
Élelmezés vezető: Mintál Ramóna

Az intézmény Öregek Napközi Otthonaként 1977 okt. 17-én 20 fő nappali ellátásával kezdte meg működését és az otthonukban élő rászorultak ellátását 1 gondozónő látta el. Rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy milyen nagy az igény anapközi otthonos ellátásra, így a meglévő épület kicsinek bizonyult. 1980-ban a község megkapta az ÁFÉSZ-hez tartozó épületrészt ahol 15 férőhelyes szállást nyújtó klub kezdte meg működését 1983-ban hetes rendszerben. Az étkeztetést a Hegyháti Vendéglő konyhája biztosította, a reggelit és a vacsorát a gondozónők helyben készítették el.

1989–ben az Idősek Házában 11 lakás került átadásra és a változások szükségessé tették a saját konyha kialakítását, mely 1991–ben került átadásra, ahol 120 adag főzését engedélyezték. 2002–ben a HACCP–rendszer bevezetése miatt a konyha átalakításra került és új berendezések beszerzésére is lehetőség nyílt, így 150 adag étel elkészítésére kaptunk engedélyt. Az intézmény az idősek szállítását, az étel kiszállítását 1989-ben kezdte meg saját autóval.

1994–ben az intézményt átminősítették Szociális Gondozási Központtá és az alábbi ellátásokat biztosította: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása és egyéb szociális ellátás szállásnyújtással, részben emelt szinten. 1997-ben kerültek átadásra az emeleti lakrészek, ahol 6 szoba lett kialakítva és lehetővé vált házaspárok számára is, hogy lakrészt vásárolhassanak.

1999-ben az intézmény tevékenysége tovább bővült:

 • önálló szervezeti egységként kezdte meg működését a Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás.
 • (a már működő) szociális ellátás szállásnyújtással (ápoló-gondozó rehabilitációs intézeti ellátás ? emelt szintű
 • (a már működő) szociális ellátás szállásnyújtás nélkül (szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás)

2000-ben került sor a mosoda kialakítására, 2001-ben a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával az akadálymentes közlekedés egy része került megvalósításra. Az akadálymentes környezet csak részben biztosított, kapaszkodók és rámpák könnyítik a lakók közlekedését, küszöbök nincsenek, de a kétszintes épületben hiányzik a lift. 2009-ben pályázati támogatáson megvalósul az akadálymentes közlekedés: rámpák és lift építésével.

Demens betegek ellátását 2006 január 01-től biztosítja az intézmény a lakók részére. A demens betegek ellátására megbízási szerződéssel ideggyógyászt alkalmaz az intézmény, aki az intézményben végzi el a szükséges vizsgálatokat, ezzel is a gondozottak komfort és biztonság érzetét szeretnénk fokozni.

A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Gondozási Központ 2006 augusztus 01-től kiépítette a Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtást és 450 fő számára 24 órás felügyeletet biztosít. 2007 január 01-től az intézmény feladatai közül a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat átkerült a Sásdi Kistérségi Társuláshoz, majd 2009 január 01-től a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és 2009 február 01-től a Házi segítségnyújtás is (sajnos ez az intézményben folyó integrált munkát hátráltatja). A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a mikro térségben dolgozó házi gondozónők szakmai irányítását a Gondozási Központ látja el.

A Gondozási Központ integrált ellátórendszerként működik. A nappali ellátás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az ápolást- gondozást nyújtó intézmény olyan egységes rendszert alkot, amely lehetővé teszi az ellátottak számára a gyors és zökkenőmentes státuszváltást. Ez a rendszer a változásokra gyorsan és jól reagál, az idősek ügyeit olyan szakemberek intézik, akiket ismer, akikben bízik és ez a biztonságérzetét és bizalmát fokozza.

Az intézményben működő ellátási formák

Étkeztetés

Az étkeztetést a Gondozási Központ biztosítja, mely történhet helyben fogyasztással, elviteli lehetőséggel és lakásra kiszállítással. Orvosi utasításra cukorbetegek részére is biztosítunk étkezést.

Házi segítségnyújtás

Az ellátást igénybe vevők saját környezetükben ? életkoruknak megfelelően, egészségi állapotuk figyelembevételével, meglévő képességeikhez mérten ? kapnak segítséget. Szolgáltatásaink: személyi és környezeti higiéné biztosítása, háztartás vitele, alapvető gondozási és ápolási feladatok, segítő kapcsolatok kialakítása és fenntartása, kapcsolattartás a hozzátartozóval, a kezelőorvossal, szociális ügyintézés.

Idősek nappali ellátása

Nappali ellátásban részesül a saját otthonában élő, önmaga ellátására részben képes, az intézménybe történő napi bejárást vállalni tudó, rászoruló idős. A nappali ellátás keretén belül nyújtott szolgáltatások: napi háromszori étkezés, személyi higiéné, egészségi ellátás, közösségi élet, hivatalos ügyek intézése, szabadidő hasznos eltöltése. Az Idősek Klubja heti öt napon keresztül napi 8 órában (reggel 8-tól délután 4-ig) áll az ellátottak rendelkezésére.

Ápolást-gondozást nyújtó intézmény

Az intézmény biztosítja a lakók korának, egészségi állapotának megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, valamint a célszerű és hasznos időtöltés megszervezését, a fizikai és egészségi állapotnak megfelelő foglalkoztatást.
Az intézmény 35 fő számára nyújt ellátást, az ellátottak felvétele földrajzi megkötöttség nélkül az ország egész területéről történik.
Az intézmény a falu központjában, akadálymentesen megközelíthető, csendes nyugodt környezetben helyezkedik el. Kis létszámú intézmény vagyunk, családias légkört kialakítva próbálunk boldog, derűs hétköznapokat biztosítani az itt élőknek. Az idősek ellátását egy lelkiismeretes, jól szakképzett csapat látja el, szem előtt tartva, hogy egy nagy család és lakóinknak ez az otthona. Céljaikat, terveiket az idősek igényeihez igazítva, biztonságérzetüket fokozva, érdekeiket szem előtt tartva szervezik.

Szolgáltatásaink

A lakók a mindennapokhoz kapnak szakszerű, magas színvonalú és szeretetteljes segítséget, melybe bele tartozik:

 • a háromszori étkezés (saját 150 adagos konyhánk a HACCP előírásai szerint végzi tevékenységét, orvosi előírásra diéta),
 • a rendszeres, háziorvosi és szakorvosi (pszichiáter) ellátás az intézmény saját orvosi rendelőjében biztosított,
 • 24 órás nővérszolgálat,
 • mentális gondozás,
 • a napi foglalkozások keretén belül: kézimunkázás, kézművesség, imaóra, felolvas,
 • a napi csoportos és egyéni szabadtéri foglalkozások (közös séták, kertészkedés, játékos vetélkedők, sport délután stb.),
 • a saját mosodában ipari mosó, szárító gépek segítségével gondoskodunk lakóink ruhaneműinek mosásáról , vasalásról, javításról,
 • a szobák és közösségi helyiségek rendszeres és alapos takarítása,
 • torna naponta ebéd előtt és hetente duci torna, igény szerinti egyéni mozgás rehabilitáció,
 • fodrászat(térítési díj ellenében), borotválás és pedikűr (ingyenes szolgáltatás)
 • a rendszeres kis és nagycsoportos fakultatív programok (színház, kiállítások, előadások, kirándulások, stb.),
 • a fizikai segítségen kívül a lélek ápolása is: havonta kétszer katolikus szentmise, egy alkalommal biblia óra (evangélikus).
 • Az elhelyezés egyszobás (16 m2), illetve két ágyas (16 m2) szobákban történik. A lakrészek saját fürdőszobával, nővérhívó rendszerrel, telefonnal rendelkeznek.
 • A lakószobák bebútorozását és a falak díszítését igény szerint lakóinkra bízzuk: lehetőséget biztosítunk arra, hogy ellátottaink saját bútoraikat, kedvenc tárgyaikat, képeiket, kézimunkáikat, nippjeiket is elhelyezzék.
 • Intézetünk közösségi terei tágasak, kényelmesek, igényesen berendezettek, lehetőséget adnak a kiscsoportos foglalkoztatásra, a közösségi együttlétre és a hozzátartozók fogadására egyaránt.
 • A társalgóban DVD és Videovetítési alkalmak várják ellátottainkat, valamint magyar és német mini könyvtár az olvasni vágyók igényeit elégíti ki.
 • Rendszeres szervezünk kézműves foglalkozásokat, az év minden napján alkothatnak azok, akik szeretnének rajzolni, különböző anyagokkal dolgozni.
 • Folyamatosan szervezünk játékos vetélkedőket, sport délutánokat, Ki mit tud? vetélkedőket.
 • Az otthon közeléből gyalogosan is könnyen megközelíthető a városközpont, az üzletek, az orvosi rendelők, a kislabor,a fizikoterápia, az oktatási intézmények, a kultúrház és a templom.

Az ellátottak köre

Az intézmény a lakók ellátását a szakmai rendelet (1/2000.(I.7.) SZCSM.rend.) előírásainak megfelelően egyéni gondozási terv alapján végzi. A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat, azok megvalósításának módszereit. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, és ez az orvos megítélése szerint az intézmény keretein belül megvalósítható, az egyéni gondozási terv részeként ápolási terv készül. Az ápolási terv az ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazandó technikákat tartalmazza. Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri. Az ellátás ápolási protokollok szerint történik. Az ápolási-gondozási feladatok ellátásához megfelelő mennyiségű és minőségű kényelmi és gyógyászati segédeszközzel rendelkezünk. A test-távoli segédeszközöket ? járóbot, tolókocsi, fürdető kocsi, járókeret, szobavécé, decubitus matracok, párnák ? az intézmény minden esetben biztosítja. A fentieken túl elektromos betegággyal, nyak-masszírozó géppel, kézi masszírozóval, fürdőkádba betegemelővel, szívókészülékkel, TENS készülékkel, Bioptron lámpával segítik a lakók jobb egészségi állapotát.

Rendszeres orvosi felügyelet

Az otthon a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését. Az intézményben az általános orvosi teendőket dr. Pomsár János háziorvos látja el, heti 8 órában, naponta. A rendelőben neurológiai és pszichiátriai szakrendelések is történnek, a lakók igényei szerint. A lakók részére biztosított a szabad orvos választás lehetősége.

Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás

A szakmai rendelet előírásaival összhangban gondoskodunk valamennyi lakó mentálhigiénés ellátásáról és foglalkoztatásáról.

Ennek keretében biztosított:

 • a személyre szabott bánásmód,
 • a konfliktushelyzetek megoldása, megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélés,
 • segítjük az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását (telefon, levélírás) és erősítését,
 • a gondozási tervek megvalósítását,
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit,
 • segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését (beszélgető sarkok kialakítása).
 • Alapfeladatot meghaladóan is szervezünk programokat, szolgáltatásokat (pl. pedikűr, fodrászat, kirándulás, egyéb programok), melyekért — esetenként — a szolgáltatás önköltségét meghaladó térítési díj is kérhető.

Az ápolást — gondozást nyújtó intézményünkben a gondozás két nagyon fontos szempontjáról — a bánásmódról és a gondjainkra bízott ember megismeréséről — Sáhó Erzsébet szavait szeretném idézni:

„Az eredményes gondozás legelső és legfőbb feltétele a bánásmódon belül a természetes viselkedés. Igyekezzünk úgy viselkedni, hanghordozásunkat, szavainkat megválogatni, gesztusainkat, arckifejezésünket irányítani, hogy az együttérzés és a segítő szándék még akkor is nyilvánvaló legyen, ha az adott pillanatban nem tudunk megfelelő módon, igazán segíteni. Ha a gondjainkra bízott nem érzi segítő szándékunkat, nem is fogja azt elhinni.”

„Az idős embernek minden cselekedetünkből éreznie kell a szeretetet és a segítőkészséget. Magatartásunkkal ébresszünk bizalmat, mert ennek hiányában a gondozás nem érheti el igazi célját. Ha bizalmat keltettünk, könnyebben kaphatunk választ olyan fontos kérdésekre, mint életkörülmények, eddigi életútja és személyisége.”

A foglalkoztatás célja: a lakók mindennapi életének ésszerű tartalommal való megtöltése, melynek segítségével ébren tartható az önbecsülés, a hasznosság és az emberi közösséghez tartozás tudata.