Meghívó (2016-09-27)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 27-én (kedden) 18 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 2. Beszámoló Mágocs Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi pályázati fordulójához
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 4. Települési önkormányzatok szociális célű tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 5. Telekadó felülvizsgálata
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés, Letöltés
 6. Mágocs külterület 0328 hrsz-ú út részleges járhatatlansága
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 7. Óvodások étkezési térítési díjának átvállalása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 8. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése: Külterületi helyi küzutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavtásához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázati felhívás (Mágocs 070 hrsz-ú út)
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 9. Az 56-os Emlékbizottság pályázati felhívása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés, Letöltés
 10. Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió Kft. tájékoztatója
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
 11. Tájékoztató a rendezvényekről
  Előadó: Schottné Gloiber Ida
 12. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Zárt ülésen:

 1. Ingatlan felajánlás
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Mágocs, 2016. szeptember 22.

Hőnig Mária sk.
polgármester

[Az összes csatolt dokumentum letöltése egyetlen ZIP fájlban.]

Skip to content