Intézményvezetői álláslehetőség

Mágocs Város Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 01. napjától 2022. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, irányítása; a magasabb vezetői munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok – az intézmény szakmai munkájának koordinálása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • főiskola
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság
 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség
 • büntetlen előélet
 • nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga
 • cselekvőképesség
 • főiskolai könyvtárosi képzettség
 • felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség
 • felsőfokú végzettségének és szakképzettségének, vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alapvetékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi végzettség esetén legalább 10 éves szakmai gyakorlat
 • legalább főiskolai, könyvtárosi vagy közművelődési végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
 • idegennyelv-ismeret
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • részletes szakmai önéletrajz
 • a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • szakmai program, fejlesztési elképzelések bemutatása
 • a képesítést tanusító és igazoló irat(ok) másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

Skip to content