Meghívó Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 7-i testületi ülésére

M E G H Í V Ó

meghívó pdf

 

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. november 7-én (csütörtökön) 16:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Napirendek:

 

1.) Bizottsági tagok megválasztása és eskütétele, Mágocs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés pdf

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ tervezete

2.) A helyi képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés pdf

3.) Beszámoló az ülések között eltelt időszakban történt eseményekről

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

4.) Tájékoztató a pályázatoktól

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

5.) Mágocsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés pdf

6.) Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés pdf

7.) Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés pdf

8.) A közmeghallgatás időpontjának kitűzése és napirendjének meghatározása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés pdf

9.) A Mágocs 084. és 0120. hrsz-ú kitisztított önkormányzati földút tuskózása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés pdf

10.) Egyebek

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

 

Skip to content