Tájékoztató az országgyűlési választás és népszavazás menetéről

Letölthető pdf

TÁJÉKOZTATÓ

az országgyűlési képviselő-választás és népszavazás menetéről

Mágocs

 

A 2022. április 3-i országgyűlési képviselő-választáson és országos népszavazáson az alábbi szavazóhelyiségek működnek:

 

  • Mágocs 001. szavazókör:

Mágocs, Szabadság utca 7.

Könyvtár

 

  • Mágocs 002. szavazókör:

Mágocs, Szabadság utca 19.

Művelődési ház

 

A 2022. január- február hónapban kiküldött értesítő levél minden választópolgár esetén tartalmazza, hogy melyik szavazókörbe tartozik.

Aki nem biztos abban, hogy melyik szavazókörbe tartozik és hol tud szavazni, a Helyi Választási Irodától tájékoztatást kérhet. Az értesítő levelet a szavazásra nem kell elvinni.

 

Mindkét szavazókör esetén biztosított az akadálymentesített megközelítés, de aki mozgásában korlátozott, vagy egészségi állapota vagy fogva tartása miatt nem tud eljutni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát is kérhet.

A mozgóurnát a választópolgár kérheti

  • lakóhelye szerinti szavazókör területén lakcímére vagy egyéb címre,
  • átjelentkezett személy a településen belüli címre.

 

A mozgóurna iránti kérelmeket be lehet nyújtani 2022. április 1-jén 16 óráig a Helyi Választási Irodához személyesen vagy elektronikus úton a valasztas.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítás nélkül is.

 

Április 1-jén 16 óra után is benyújtható elektronikus kérelem, de csak ügyfélkapus azonosítással, vagy a szavazás napján 12 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján.

 

A mozgóurna iránti kérelem Helyi Választási Irodától, szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól is kérhető, illetve az alábbi oldalról letölthető: https://www.magocs.hu/index.php/valasztopolgaroknak/

Az elektronikus benyújtásra itt van lehetőség:

https://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese

 

A szavazás menete

 

A szavazóhelyiségek 2022. április 3-án vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig tartanak nyitva. Azok a választópolgárok, akik este 19 órakor még sorban állnak, még szavazhatnak, akik viszont 19 órát követően érkeznek, már nem.

 

1.) A szavazóhelyiségben a Szavazatszámláló Bizottság tagjai előtt minden választópolgárnak igazolnia kell magát: érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal, ideiglenes személyi igazolvánnyal, ideiglenes útlevéllel.

 

A 2020. március 11-én, vagy azt követően lejárt igazolványokat – a veszélyhelyzetre tekintettel – érvényesnek kell tekinteni.

 

Ezen kívül vagy a személyi azonosítót vagy lakcímet igazolni kell, mert a Bizottság ezen adatok alapján keresi meg a választópolgárt a névjegyzéken.

A személyi azonosító a lakcímkártyával, vagy a korábbi, könyvecske formájú személyi igazolványokkal, illetve az azokhoz kiállított, szürke hatósági igazolvánnyal igazolható.

A lakcím a lakcímkártyával, illetve olyan érvényes személyi igazolvánnyal igazolható, amely tartalmazza a lakcímet is. Ha valaki lakcímet változtatott, de az új lakcímkártyája még nem készült el, az aláírt és lebélyegzett átvételi elismervénnyel (narancssárga színű) is igazolhatja a lakcímet.

 

Ha személyazonosításra alkalmas iratai (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) mind 2020. március 11. előtt jártak le, akkor lehetőség van a pótlásra. A sásdi és dombóvári Kormányablak a heti normál ügyfélfogadásán túl rendkívüli nyitva-tartással működik a választás hétvégéjén:

2022. április 2. (szombat): 08.00-18.00

2022. április 3. (vasárnap): 07.00-19.00

 

2.) Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjai lebélyegzik az egyéni választókerületi, a pártlistás / nemzetiségi listás, valamint a népszavazás fehér szavazólapjait, majd a választópolgárnak alá kell írnia a névjegyzéket. Az aláírás a szavazólapok átvételét igazolja, ezért aki az aláírást megtagadja, vissza kell utasítani.

A névjegyzéken külön kell aláírni a népszavazás és külön az országgyűlési választás szavazólapjainak átvételét.

A nemzetiségi névjegyzékeken azok a választópolgárok szerepelnek, akik valamely nemzetiséghez tartozónak vallották magukat és kérték, hogy nemzetiséghez tartozásuk az országgyűlési választásra is kiterjedő hatályú legyen. Ők pártlista helyett a nemzetiségük nemzetiségi listájára szavazhatnak.

A Bizottság a szavazólapokhoz fehér borítékot is ad.

 

Az átjelentkezettek szavazólapjai zöld színűek, amelyhez zöld boríték tartozik.

Az átjelentkezettek szavazólapjai érvényességének jogszabályban előírt feltétele, hogy a szavazólapokat a választópolgár lezárt zöld borítékban dobja be az urnába.

Ha az urnában vannak borítékon kívüli zöld szavazólapok, vagy lezáratlan zöld borítékok, akkor ezek a szavazatok érvénytelen szavazatok lesznek.

 

3.) A szavazófülkében, vagy az asztali paraván mögött töltse ki a szavazólapokat, majd mindhárom szavazólapot helyezze a fehér borítékba. A fehér borítékot belátása szerint ragassza le.

Érvényesen szavazni:

  • az egyéni választókerületi szavazólapon 1 jelöltre
  • pártlistás / nemzetiségi listás szavazólapon 1 jelötre,
  • névszavazáson kérdésenként lehet.

 

 

4.) Ezt követően a szavazólapokat tartalmazó borítékot dobja be az urnába. Ha bármilyen okból elrontotta valamelyik szavazólap kitöltését, egy alkalommal kérhet új szavazólapot, de csak akkor, ha a rontott szavazólapot még nem dobta be az urnába.

 

Vírusvédelmi intézkedések

Az aktuális járványvédelmi intézkedések irányadóak, így jelenleg nem kötelező a maszk használata, azonban a szavazóhelyiségben biztosítjuk a kézfertőtlenítőt, illetve mindenki szabadon viselhet maszkot, gumikesztyűt is, ha szeretne.

 

A mozgóurna választópolgárokhoz kivitelekor az NVI előírása alapján a Szavazatszámláló Bizottság tagjai egyszer használatos gumikesztyűt, maszkot viselnek és kézfertőtlenítőt használnak, amelyet minden cím előtt cserélnek.

 

A mozgóurnát kérő választópolgárokat megkérik, hogy vegyenek fel maszkot, gumikesztyűt (ezt biztosítanak is!), használjanak kézfertőtlenítőt, azonban ez a választópolgárokra nem kötelező, ettől függetlenül szavazhatnak.

 

A bizottság tagjai csak akkor léphetnek be a mozgóurnát kérő választópolgár lakásába, ha választópolgár nem tud az ajtóhoz fáradni.

 

A választásokkal kapcsolatosan információk találhatók a www.valasztas.hu és a www.magocs.hu oldalon, valamint tájékoztatás kérhető:

 

 

Helyi Választási Iroda Mágocs

 

cím:  7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

telefonszám: 72/451-110; 20/582-9233;

 

 

HVI vezető:
dr. Morvay Klaudia jegyző

telefonszám: 06 20/582-9233

e-mail cím:  jegyzo@magocs.hu

HVI vezető – helyettes:
Jónás István aljegyző

telefonszám: 06 20/267-9658

e-mail cím: igazgatas@magocs.hu

HVI- tag:
Lindauer-Bakó Bernadett

telefonszám: 06 20/563-9198

e-mail cím:  igazgatas@magocs.hu

 

Skip to content