Tájékoztató a 2017. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemezéséről

TÁJÉKOZTATÓ

2017. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemezéséről

A jelenleg hatályos kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény értelmében a katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szervezete minden olyan helyen átvette a lakossági kéményseprést, ahol ezt a feladatot a megyei jogú város önkormányzata nem vállalta.

A sormunka ingyenes azon magántulajdonban – természetes személy tulajdonában – lévő ingatlanhoz kapcsolódó kémények tekintetében, amely ingatlanban nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vállalkozó, civil szervezet, és a kéményseprő-ipari szerv által felajánlott első két időpont egyikében sikerül elvégezni az ellenőrzést.

A sormunka tervezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt írásban, hirdetmény útján értesítik az ügyfeleket. Ha az ott megjelölt időpontban sem az ügyfél, sem egyetlen hozzátartozója vagy meghatalmazottja nem tud otthon tartózkodni, 30 napon belül új időpontról kap értesítést. A kéményseprő-ipari tevékenység előre ütemezett jellege miatt az ingatlantulajdonosnak nincs módja az első két időpont megváltoztatását kérni. Amennyiben az ajánlott időpontok egyike sem megfelelő, úgy további 30 napon belül az ügyfél kezdeményezésére, egyedi megrendelés útján, immár egyeztetett időpontban, kiszállási díj ellenében kerül sor az ellenőrzésre.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elkészítette a 2017. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemtervét.

 

Település

Sormunka ütemezése

Mágocs

2017. szeptember 22-től

2017. október 12-ig

Alsómocsolád

2017. július 3-tól

2017. július 7-ig

Mekényes

2017. július 19-től

2017. július 21-ig

Nagyhajmás

2017. augusztus 1-től

2017. augusztus 4-ig

 

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon, illetve a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláin, valamint a www.magocs.hu honlapon megtalálható.

 

Skip to content