Meghívó (2017-02-28)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 28-án (kedden) 18:30-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 2. A polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Letöltés
 3. A köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Letöltés
 4. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Letöltés
 5. Mágocs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése (II. forduló)
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés, Kiegészítő táblázatok, Óvoda
 6. Konzorciumi megállapodás “Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” (EFOP-1.5.3-16) című felhívás megvalósítására
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 7. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény alapító okiratának kiegészítése
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Alapító okirat, Módosító okirat
 8. Szociális Gondozási Központ és Konyha Szervezeti és Működési szabályzatának, valamint Házirendjének módosítása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester, Müller Nándorné intézményvezető
  Házirend, SZMSZ
 9. Tájékoztatás a “Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázatról
  Előadó: hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 10. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Zárt ülésen:

 1. Sásd és Térségi Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. támogatói szolgálat üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatási kérelme
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Mágocs, 2017. február 23.

Hőnig Mária sk.
polgármester

[Az összes csatolt dokumentum letöltése egyetlen ZIP fájlban.]

Skip to content