Meghívó (2016-10-25)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 25-én (kedden) 18 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 2. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 3. Tájékoztató ajánlat fejlesztési hitelhez
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 4. Tagsági jogviszony a Komló-Víz Kft. jogutódjának minősülő BARANYA-VÍZ Zrt.-ben
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 5. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése: Külterületi helyi küzutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavtásához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat benyújtása (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 6. Mágocsi rendezvénytér kialakítása (Város Nap helyszíne)
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 7. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 10/2008. (IX.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Letöltés
 8. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Zárt ülésen:

 1. Mágocs belterület 808. hrsz-ú ingatlan eladásának ügye
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Mágocs, 2016. október 19.

Hőnig Mária sk.
polgármester

[Az összes csatolt dokumentum letöltése egyetlen ZIP fájlban.]

Skip to content