Meghívó (2017-10-24)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 24-én (kedden) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 3. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Letöltés, Letöltés
 4. Integrált Településfejlesztési Stratégia – Helyzetfeltárás és Ütemterv
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés, Letöltés
 5. Pályázati bíráló bizottság tagjainak megválasztása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 6. Iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 7. Közmeghallgatás időpontja
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 8. Gagarin, Béke, Barátság utcák lakó-pihenő övezetebe sorolása
  Előadó: Horváth Gábor képviselő
  Letöltés, Letöltés
 9. Petőfi utca 1-4 számú ingatlanok előtti járdával és árokkal kapcsolatos panaszbejelentés
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 10. Mágocsi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 11. Védőoltási program
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 12. Óvodások ingyenes étkezésének támogatása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 13. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

 

Mágocs, 2017. október 20.

Hőnig Mária sk.
polgármester

[Az összes csatolt dokumentum letöltése egyetlen ZIP fájlban.]

Skip to content