Meghívó képviselő-testületi ülésre (2018. március 27.)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 27-én (kedden) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  ? Beszámoló
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
 3. Mágocs Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
  Közbeszerzési terv
 4. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása és a térítési díjak emelése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Szociális Gondozási Központ, ? Iskola konyha, ? Önköltség számítás
 5. Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia Jegyző
  Rendelet tervezet
 6. Pénzügyi -gazdálkodási Szabályzatok módosítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia Jegyző
 7. Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű felújítására
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Pályázati felhívás és útmutató
 8. Pályázat benyújtása a temető bekerítésére
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Javaslat – árajánlat
 9. Civil keret terhére bejelentett támogatási igények
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Támogatási kérelmek
 10. Zeneiskola jubileuma
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
 11. Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Beszámoló
 12. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Zárt ülésen:

 1. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény igazgató (intézményvezető) álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

 

Mágocs, 2018. március 22.

Hőnig Mária sk.
polgármester

Skip to content