Meghívó képviselő-testületi ülésre (2018. április 24.)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 24-én (kedden) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Tájékoztató
 2. Mágocs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának beszámolója
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Költségvetési beszámoló, ? Rendelet tervezet, ? Táblázatok
 3. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Tervezői nyilatkozat
 4. Mágocs 863/3 hrsz.-on található magassági alappont rongálódás miatti pótlása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Előterjesztés
 5. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Zárt ülésen:

 1. Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

 

Mágocs, 2018. április 19.

Hőnig Mária sk.
polgármester

Skip to content