Meghívó képviselő-testületi ülésre (2018. május 29.)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 29-én (kedden) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Beszámoló
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Tájékoztató
 3. Beszámoló a Mágocs Városgazdálkodás Kft 2017. évi működéséről, elvégzett munkáiról, beruházásairól
  Előadó: Kusztor Csaba ügyvezető
  Beszámoló
 4. Beszámoló az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió Nonprofit Kft. 2017. évi működéséről, elvégzett munkáiról
  Előadó: Halmai Gáborné ügyvezető
  Bevallás és adatszolgáltatás
 5. Beszámoló a Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 2017. évi működéséről, elvégzett munkáiról
  Előadó: Szabóné Fülöp Dóra elnök
  Beszámoló
 6. Beszámoló Unokáink és Gyermekeink Egészségéért Közalapítvány 2017. évi működéséről, elvégzett munkáiról
  Előadó: dr. Hernádi Gyöngyvér elnök
 7. Átfogó értékelés Mágocs Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Előterjesztés
 8. Beszámoló a Mágocs Városi Sport Kör 2017. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Beszámoló
 9. Beszámoló a Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 2017. évi tevékenységéről
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Beszámoló
 10. Nappali ellátás szolgáltatásbővítése
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző, Müller Nándorné intézményvezető
  ElőterjesztésFeladatellátási szerződésekAlapító okirat, ? Módosító okiratSZMSZSzakmai program
 11. Goodwill Consulting fejlesztési szolgáltatások
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Árak
 12. Mágocs Városgazdálkodási Kft. pályázatának benyújtása “Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” VP6-19.2.1-61-7-17 számú pályázati felhívásra
  Előadó: Kusztor Csaba ügyvezető
  Kérelem
 13. FŐGÁZ szerződéses ajánlata
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Árajánlat
 14. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Előterjesztés

 

Mágocs, 2018. május 18.

Hőnig Mária sk.
polgármester

Skip to content