Közhírré tétel (2018-07-26)

A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője közhírré teszi az alábbi hirdetményt a Mágocs 063/23 hrsz-ú ingatlanon tervezett baromfitelep létesítésének előzetes vizsgálati eljárásáról.

kozhir_001