Meghívó Képviselő-testületi ülésre (2018. szeptember 25.)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 25-én (kedden) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Beszámoló
 2. Tájékoztató a Hegyháti Járási Hivatal munkájáról
  Előadó: dr. Karakán Béla hivatalvezető
  (írásbeli előterjesztés)
 3. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Tájékoztató
 4. Beszámoló Mágocs Város Önkormányzat 2018. évi I. félévi gazdálkodásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Önkormányzat költségvetése ❖ Óvoda költségvetése
 5. Pénzügyi – Gazdálkodási Szabályzatok módosítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  (írásbeli előterjesztés)
 6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez 2019. évre, valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Előterjesztés ❖ Tájékoztató ❖ Nyilatkozat (minta) ❖ Lebonyolítási ütemterv
 7. ILCO Egyesület támogatási kérelme
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Támogatási kérelem
 8. Gépállomások 70 éves jubileumához kapcsolódó támogatási kérelem
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Támogatási kérelem
 9. Szemem Fénye Alapítvány támogatási kérelme
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Támogatási kérelem
 10. Defibrillátor karbantartására érkezett ajánlat
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Árajánlat
 11. HEP felülvizsgálati határidejének hosszabbítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Előterjesztés
 12. Feladatellátási szerződés megkötése támogató szolgálat biztosítására
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Feladatellátási szerződés
 13. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezete (véleményeztetésre előkészítés)
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Rendelet ❖ TAK
 14. Szakértői bizottság tagjainak megválasztása az intézményvezetői pályázat előzetes elbírálásához
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Előterjesztés ❖ Álláshirdetés
 15. Pályázati felhívás a Mágocs Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgató álláshelynek betöltésére
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Előterjesztés
 16. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelem
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
 17. EFOP-1.5.3-16-2017-00070 “Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben” című projekt keretében “Rendezvények szervezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  ❖ Határozati javaslat
 18. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

ZÁRT ÜLÉSEN:

 1. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kérelme lakhatás biztosítása iránt
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)

Mágocs, 2018. augusztus 15.

Hőnig Mária sk.
polgármester

Skip to content