Meghívó képviselő-testületi ülésre – 2019. május 28.

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 28-án (kedden) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Beszámoló
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
 3. Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása a gyógyúszás támogatásával kapcsolatosan
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  (írásbeli előterjesztés)
  Előterjesztés
 4. Mágocs Városgazdálkodási Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Beszámoló
 5. Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
  Előadó: Szabóné Fülöp Dóra kuratóriumi elnök
  (írásbeli előterjesztés)
  Beszámoló
 6. Mágocs Városi Sportkör 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
  Előadó: Sraj János elnök
  (írásbeli előterjesztés)
  Beszámoló
 7. Mágocs Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti tevékenységéről szóló beszámoló
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  (írásbeli előterjesztés)
  Beszámoló
 8. Pályázati felhívás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Árajánlat ❖ Pályázati felhívás
 9. Szociális Gondozási Központ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Beszámoló
 10. Támogatási kérelem környezetvédelmi tábor programjához
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Támogatási kérelem
 11. Natúrparki térképeken feltüntetett mágocsi helyszínek elnevezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)
  Elnevezések
 12. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)

 
ZÁRT ÜLÉSEN:

 1. Kapitánységvezetői kinevezés véleményezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  (írásbeli előterjesztés)

 

Hőnig Mária sk.
polgármester

Skip to content