Adóigazgatási ügyintéző – Álláslehetőség az Önkormányzatnál!

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

adóigazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Adóügyi hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Adóügyi eljárások lefolytatása, tartozások behajtása, végrehajtása. Ügyiratok elkészítése, nyilvántartások vezetése, ügyfelekkel való kapcsolattartás, adó ellenőrzési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóügyekkel kapcsolatos feladatok, adó- és egyéb köztartozások behajtása, végrehajtása. Az eljárásokkal kapcsolatos ügyiratok elkészítése, a helyszíni eljárások lefolytatása. A tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, ügyfelekkel való kapcsolattartás. Adó ellenőrzési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1.melléklet 14.hatósági feladatkör, 3. melléklet 12.adóügyi hatósági feladatkör esetén meghatározott képesítések valamelyike

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, pénzügyi/gazdasági területen megszerzett végzettség,
 • ASP adóügyi szakrendszerének ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal
 • Szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötörné Tóth Emese nyújt, a 72/451-110/12 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7342 Mágocs, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mág/1390/2019 , valamint a munkakör megnevezését: adóigazgatási ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dömötörné Tóth Emese részére a munkaugy@magocs.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dömötörné Tóth Emese, Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el, a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármestereinek egyetértésével, pályázatok benyújtására előírt határidő lejáratát követően. A pályázatának elbírálásáról minden pályázó írásbeli értesítést kap. A pályázat kiírója pályázat eredménytelennek nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.magocs.hu – 2019. július 31.
 • VTV Mágocs – 2019. július 31.
 • Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján – 2019. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magocs.hu honlapon szerezhet.

Skip to content