Tájékoztató a nemzetiségi regisztrációról

TÁJÉKOZTATÓ

a nemzetiségi regisztrációról

 

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre

–   a nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy

–   az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni.

 

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség. Ha a már nemzetiségi választópolgárként nyilvántartott polgár más nemzetiség tagjaként is kéri regisztrálását (vagy ha ugyanazon nemzetiség tagjaként ismételt bejegyzését kéri), a kérelmét el kell utasítani.

 

A választópolgár abban az esetben szavazhat a 2019. október 13. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, ha legkésőbb 2019. szeptember 27-én, pénteken 16 óráig kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.

Lehetősége van a polgárnak arra, hogy bármikor töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, és az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.

 

Azt a választópolgárt, aki 2019. október 11-ig kéri nemzetiségi hovatartozásának törlését a központi névjegyzékből, a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékből is törölni kell.

 

A választópolgár azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozását törlik a központi névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét.

 

 

Papír alapon Elektronikus úton
   

 

 

 

Személyesen

 

Levélben

(Postai úton, vagy HVI-hez beküldve bármilyen módon.)

 

vagy

 

Meghatalmazott útján

(Meghatalmazás esetén a meghatalmazott írja alá a kérelmet és csatolni kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba -azaz 2 tanú aláírásával – foglalt meghatalmazást is!)

 

 

Ügyfélkapun keresztül elektronikus azonosítással

www.valasztas.hu

vagy

www.magyarorszag.hu

 

 

 

Ügyfélkapus

azonosítás nélkül

 

 

www.valasztas.hu

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel

 

bármikor,

de a 2019. október 13-i választásokra kiterjedően legkésőbb:

2019. szeptember 27. péntek 16 óráig

 

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel törlése

bármikor,

de a 2019. október 13-i választásokra kiterjedően legkésőbb:

2019. október 11. péntek 16 óráig

 

         

 

A választópolgárok által benyújtható kérelmeket papír alapon az oldalról letölthető nyomtatvány kitöltésével

személyesen, meghatalmazott által vagy levélben az alábbi címre kell benyújtani,

Helyi Választási Iroda

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

 

A kérelmek elektronikus úton a https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek oldalon keresztül is benyújthatók.

 

Tájékoztatás, nyomtatványok és további információ kérhető:

 

 

Helyi Választási Iroda Mágocs

 

 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

Telefon: 72/451-110; 20/582-9233;

Fax: 72/560-019

 

HVI vezető:

dr. Morvay Klaudia jegyző

Telefon: 06 20/582-9233

E-mail: jegyzo@magocs.hu

HVI vezető – helyettes:

Jónás István aljegyző

Telefon: 06 20/267-9658

E-mail:  igazgatas@magocs.hu

HVI- tag:

Lindauer-Bakó Bernadett

 Telefon: 06 20/563-9198

E-mail:igazgatas@magocs.hu

 

Skip to content