HIRDETMÉNY -három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni a Nemzeti Földügyi Központ

 

Tisztelt Érdeklődök!

 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom.

 

A Nemzeti Földügyi Központ a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

 

Az értékesítési pályázatok  http://www.nfk.gov.hu/download.php?id_file=40586 oldalon elérhető a hirdetmények és az ahhoz kapcsolódó ingatlanlistát az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján megtalálható.

A vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2020. április 1. napja 23 óra 59 perc.

A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén az alábbi helyrajzi számok érintettek

Település Fekvés Helyrajzi szám Magyar Állam tulajdoni hányada Magyar Állam földrészletének területe (ha) Magyar Állam földrészletének Aranykorona értéke (AK) Földhasználati szerződés lejárta
Mágocs Külterület 0201/4 1/1 0,3320 10,39
Mágocs Külterület 0232/16 1/1 0,3049 9,54
Mágocs Külterület 061/9 1/1 0,6634 20,76
Nagyhajmás Külterület 098/9 1/1 0,2095 0,19 2020.10.15.

 

Rövid összefoglaló_pdf

Hirdetmény_teljes_pdf

 

 

Skip to content