Meghívó képviselő-testületi ülésre – 2020. szeptember 28.

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 28-án (hétfőn) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakban hozott intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a veszélyhelyzet időszaka alatt hozott polgármesteri döntésekről
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítás és csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
 4. Az egyes szocális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása szociális célú tüzelőanyagtámogatással kapcsolatban
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
 5. Gördülő Fejlesztési Terv (ivóvíz és szennyvízhálózat felújítási, pótlási és beruházási munkái) 2021-2035. évekre vonatkozóan
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 6. Tájékoztatás a Mágocs 5. sz. kút tisztítás és mélységi vízvétel 1. üteméről
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 7. Beszámoló a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi helyzetéről
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 8. Kitüntetések adományozása
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 9. Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény igazgatójának kérelme a felújításhoz kapcsolódóan
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 10. Miklós Gyula beadványa a Dózsa utcai ingatlanán vélelmezett károsodás javítási munkáival kapcsolatban
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 11. Képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos felvetés
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 12. Egyebek
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

 

Bogyayné Gál Tünde sk.
polgármester

Skip to content