Meghívó képviselő-testületi ülésre – 2020. október 20.

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 20-án (kedd) 16:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakban hozott intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a veszélyhelyzet időszaka alatt hozott polgármesteri döntésekről
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 3. Mágocs Város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, Csirke Csaba őrsparancsnok
 4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 5. Beszámoló Mágocs Város Önkormányzat 2020. évi időarányos (2020. szeptember 30-ig) gazdálkodásáról
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 6. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
 7. Közmeghallgatás időpontja és napirendje
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 8. Általános iskolák felvételi körzetének, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének véleményezése
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
 9. Mágocs város közútjainak téli üzemeltetési terve
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 10. Hótolási feladatok ellátása
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 11. Ivóvíz kútban használt szivattyú javíttatása
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 12. Egyebek
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Zárt ülésen:

 1. Letelepedési támogatás iránt benyújtott kérelmek
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Bogyayné Gál Tünde sk.
polgármester

Skip to content