Meghívó Képivselő-testületi ülésre (2022.01.25.)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 25-én (kedd) 17:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakban hozott intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 2. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 3. Mágocs Város Önkormányzat 2022. évi munkaterve
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 4. Mágocs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása- Nemzetiségi önkormányzati együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
 5. A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi észrevétel
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
 6. Mágocs Város Önkormányzat 2022-2025. évi belső ellenőrzési vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
 7. A polgármester illetmény és alpolgármesteri tiszteletdíj módosítása
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
 8. Polgármester szabadságolási terve
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 9. Felvételi körzetek véleményezése
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 10. MAZSIHISZ kezdeményezése
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 11. Mágocs Városgazdálkodási Kft javadalmazási szabályzata
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 12. Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos dokumentumok
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 13. Temető tulajdonjogának átvételével kapcsolatos kezdeményezés
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 14. Önerős fejlesztések
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 15. 2022. évi rendezvénynaptár
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 16. Baba-csomag kezdeményezés
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 17. Óriás betű kezdeményezés
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 18. Egyebek
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Mágocs, 2022. január 18.

Bogyayné Gál Tünde
polgármester

Skip to content