TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR- ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Letölthető tájékoztató (pdf)

TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR- ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

 

Főszabály:

Általában tilos szabadtéren égetni,

kivéve, ha ezt jogszabály (önkormányzati rendelet) megengedi.

 

Tehát az avar és kerti hulladékok égetésére átmenetileg van még lehetőség, azonban lehetőség szerint próbáljanak meg környezetbarát megoldásra, komposztálásra áttérni, vagy pedig hulladékudvarba szállítani a hulladékot.

 

A Mágocsi Hulladékudvarban évente lakásonként 800 kg zöldhulladék adható le, de figyelni kell arra, hogy az megfelelő, a Dél-Kom Kft. által kért formában történjen: faág max. 5 cm átmérőig elvágható, drótmentes kötegelő anyaggal átkötve, 2 méternél nem hosszabb, kézzel rakodható kötegben.

A hulladékudvar minden pénteken 10:00-16:00 óráig és minden hónapban a 4. szombaton 12:30 – 16:00 óráig tart nyitva.

A zöldhulladék és minden más leadható hulladék leadásához szükséges:

  • a legutóbbi időszak hulladékkezelési számlájának befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási megbízás másolata)
  • lakcímkártya

 

A Dél-Kom Kft. aktuális, őszi zöldhulladék szállítás napja:

2022. november 1.  (kedd).

 

Amennyiben mégis az égetés szükséges és más megoldás nem kivitelezhető, akkor azt csak a meghatározott időszakban, a tűzvédelmi előírások betartásával végezzék úgy, hogy csak és kizárólag kerti hulladékot égetnek el légszáraz állapotban.

Rendszeresen visszatérő probléma, hogy hétvégén, vagy az esti órákban égetnek, vagy nedves anyagot gyújtanak meg, illetve helyenként olyan anyagokat is, amit tilos.

Kérem, hogy figyeljenek az alábbi szabályok betartására:

Mágocs Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelemről szóló 15/2007. (XI.05.) önkormányzati rendelete a 13. § -ban rendelkezik az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a tűzgyújtást az alábbiak szerint engedi belterületen:

  • Avart és kerti hulladékot csak légszáraz állapotban, jól kialakított tűzrakó-helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
  • A közút tengelyétől számított 100 m-en belül növényzetet égetni tilos!
  • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari hulladékot (pl. műanyagok, veszélyes hulladék)
  • A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen!
  • Égetni belterületen, illetve a belterületi határtól 500 m-en belül csak munkanapokon délelőtt 10 órától este 18 óráig lehet.
  • A tüzet, tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azonnal el kell oltani.
  • A tüzelés színhelyén olyan eszközöket kell készenlétbe helyezni, hogy a tűz terjedése megakadályozható legyen, illetve a tüzet el lehessen oltani.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint külterületen az alábbiak szerint lehet égetni:

Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatóságnál (illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék irányított szabadtéri égetését. Csak akkor és úgy szabad égetni, ha azt jogszabály engedi.

Ezzel kapcsolatban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyújt tájékoztatást, az alábbi elérhetőségeken:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

székhelye: 7630 Pécs, Engel J. utca 1.  
telefonszáma: +36 72/587-190  
e-mail címe: pecs.kir@katved.gov.hu  
honlapja: https://www.katasztrofavedelem.hu  

 

További hasznos információk: https://www.katasztrofavedelem.hu/50/tuzveszelyes-tevekenysegre-vonatkozo-szabalyok

Mágocs, 2022. október 27.

 

 

dr. Morvay Klaudia

jegyző

Skip to content