Tájékoztató a magánfőzésben előállított párlat adózásáról

Tájékoztatom, hogy a 2015. évben magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Fentiekkel kapcsolatban tájékoztatást és/vagy nyomtatványt lehet kérni a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban Vetusinszki Anita adóügyi előadónál (72/451-110/12), illetve nyomtatvány jelen tájékoztatóból is letölthető.

Nyomtatvány letöltése

Skip to content