Rendezési Terv – Tájékoztató

Mágocs Város Önkormányzata a korábban közzétett előzetes tájékoztató szerint módosítani kívánja Mágocs település területének egy részére vonatkozóan a településrendezési eszközeit.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) sz. kormányrendelet 37. §. szerinti előzetes tájékoztatási szakasz lezárult.

 A beérkezett vélemények figyelembevételével elkészült a településrendezési eszközök előzetes tájékoztatóban megjelölt négy területre vonatkozó módosításának tervezete, mely a Mágocs Városi Önkormányzat honlapján (www.magocs.hu > városunk > rendezési terv fül alatt (https://www.magocs.hu/index.php/category/rendezesi-terv/)), valamint a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Mágocs Szabadság u. 39.) megtekinthető.

A dokumentációra a véleményezési szakaszban a kormányrendelet 38. §. (3) bekezdése alapján a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt.

Kelt: Mágocs, 2016. március 10.

Hőnig Mária
polgármester

Skip to content